Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Plastyczność neuronalna to zdolność komórek nerwowych do trwałych zmian w odpowiedzi na działanie bodźców ze środowiska. Ta niezwykła właściwość układu nerwowego zapewnia organizmowi zdolność do adaptacji a przede wszystkim leży u podstaw procesów uczenia się i pamięci. Na poziomie pojedynczej komórki nerwowej plastyczność wyraża się poprzez aktywność poszczególnych synaps, a ta z kolei zależy od rodzaju białek syntetyzowanych w synapsie w odpowiedzi na pobudzenie. Część białek obecnych w dendrytach i na synapsach jest syntetyzowana lokalnie na matrycy mRNA specjalnie transportowanych z ciała komórki. Lokalna translacja synaptycznych mRNA zapewnia możliwość szybkiej zmiany przewodnictwa synaptycznego czy też morfologii kolców dendrytycznych. Proces ten okazał się niezwykle ważny dla fizjologii synapsy a jego zaburzenia prowadzą do wystąpienia zespołów chorobowych, takich jak zespół łamliwego chromosomu X czy autyzm.

Zespół Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej prowadzi badania nad identyfikacją i analizą białek i mRNA ulegających lokalnej translacji na synapsie w odpowiedzi na określony typ pobudzenia. Nasze badania przyczynią się do zrozumienia tego jak działa synapsa i jakie białka są odpowiedzialne za jej plastyczność. Pracujemy na mysich modelach ludzkich chorób, w których upośledzony jest proces lokalnej translacji, takich jak zespół łamliwego chromosomu X (myszy Fmr1 KO); używamy zaawansowanych metod obrazowania neuronów a także metod biochemicznych, biologii molekularnej, sekwencjonowania nowej generacji czy wysoko rozdzielczej spektrometrii mas.


										
dr hab. Magdalena Dziembowska
e-mail: m.dziembowska@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43721
pokój: 04.225

 

Selected publications:


Novel calcineurin A (PPP3CA) variant associated with epilepsy, constitutive enzyme activation and downregulation of protein expression
Rydzanicz, M., Wachowska, M., Cook, E. C., Lisowski, P., Kuźniewska, B., Szymańska, K., ... & Koppolu, A. (2018).
European Journal of Human Genetics, 27, 61-69.
Preparation of polysomal fractions from mouse brain synaptoneurosomes and analysis of polysomal-bound mRNAs
Kuzniewska, B., Chojnacka, M., Milek, J., & Dziembowska, M., (2018).
Journal of neuroscience methods, 293, 226-233.
The level of microRNA 21 is upregulated by rapamycin in serum of tuberous sclerosis complex patients and subependymal giant cell astrocytoma (SEGA)-derived cell cultures
Kuzniewska, B., Sadowski, K., Urbanska, K., Urbanska, M., Kotulska, K., Liszewska, E., ... & Dziembowska, M. (2018).
Folia Neuropathologica, 56(3), 167-174
Neurodevelopmental phenotype caused by a de novo PTPN4 single nucleotide variant disrupting protein localization in neuronal dendritic spines
Szczałuba, K., Chmielewska, J. J., Sokolowska, O., Rydzanicz, M., Szymańska, K., Feleszko, W., ... & Bargeł, E. (2018).
Clinical genetics
Neuroligin 1, 2, and 3 Regulation at the Synapse: FMRP-Dependent Translation and Activity-Induced Proteolytic Cleavage
Chmielewska, J. J., Kuzniewska, B., Milek, J., Urbanska, K., & Dziembowska, M. (2018).
Molecular neurobiology, 1-19
Rapid, experience-dependent translation of neurogranin enables memory encoding
Jones, K., J., Templet, S., Zemoura, K., Kuzniewska, B., ... & Dziembowska, M. (2018)
Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(15), E5805-E5814
A normal genetic variation modulates synaptic MMP‐9 protein levels and the severity of schizophrenia symptoms.
Lepeta, K., Purzycka, K.J., Pachulska‐Wieczorek, K., Mitjans, M., Begemann, M., Vafadari, B., Bijata, K., Adamiak, R.W., Ehrenreich, H., Dziembowska, M. and Kaczmarek, L., 2017
EMBO molecular medicine, p.e201707723.
miR-132 Regulates Dendritic Spine Structure by Direct Targeting of Matrix Metalloproteinase 9 mRNA
Jasińska, M., Miłek, J., Cymerman, I. A., Łęski, S., Kaczmarek, L., & Dziembowska, M.
Molecular Neurobiology, 53(7), 4701-4712.
miR-132 Regulates Dendritic Spine Structure by Direct Targeting of Matrix Metalloproteinase 9 mRNA
Jasińska, M., Miłek, J., Cymerman, I. A., Łęski, S., Kaczmarek, L., & Dziembowska, M. (2015)
Molecular neurobiology, 53(7), 4701-4712.
Structural plasticity of dendritic spinels requires GSK3α and GSK3β
Cymerman, I. A., Gozdz, A., Urbanska, M., Milek, J., Dziembowska, M., & Jaworski, J. (2015)
PloS one, 10(7), e0134018.
HAX-1: a novel p-body protein
Zayat, V., Balcerak, A., Korczynski, J., Trebinska, A., Wysocki, J., Sarnowska, E., ... & Grzybowska, E. A., Dziembowska M. (2015).
DNA and cell biology, 34(1), 43-54.