Stażysta podoktorski (starszy asystent)(CeNT-54-2022)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-54-2022
Konkurs na stanowisko: stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w projekcie OPUS 14.
Data ogłoszenia konkursu: 22.11.2022 r.
Termin składania dokumentów: 22.12.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.12.2022 r.
Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Anna Skupień-Jaroszek
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: Kandydatka spełniła wymagania formalne, przesłała pełne zgłoszenie oraz bardzo dobry list rekomendacyjny. Dodatkowo, spełniała wszystkie kryteria merytoryczne związane z projektem. W związku z powyższym, komisja rekomenduje zatrudnienie p. Anny Skupień-Jaroszek na stanowisku stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w projekcie OPUS 14.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Dr hab. Magdalena DziembowskaOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Molekularnych podstaw Plastyczności Synaptycznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Ultrastruktura komórek włoskowatych narządu Cortiego oraz wpływ minocykliny na odbiór bodźców akustycznych w mysim modelu zespołu łamliwego chromosomu X.

Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Dziembowska

Numer konkursu: CeNT-54-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 22/12/2022

Słowa kluczowe: komórki włoskowate, zespół łamliwego chromosomu X, minocyklina, synapsa wstążkowa