Technik asystent w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, na stanowisko został zarekomendowany przez komisję konkursową następujący kandydat: Jacek Miłek.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko technika asystenta w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 25/08/2020

Słowa kluczowe: neurons, polyadenylation, local translation, LTP, TENT5, TENT2(GLD2), direct RNA sequencing