Doctoral Candidate in the Laboratory of Molecular Basis of Synaptic Plasticity

Dziedzina: life sciences

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym następującą kandydatkę: Patrycja Wardaszka.Opis:

Competition for candidates for research project and the Doctoral School.

Project title: The impact of cytoplasmic polyadenylation on local translation in neurons

Principal Investigator: Dr hab. Magdalena Dziembowska

For details about the competition and recruitment, please visit the website of the Doctoral Schools of the University of Warsaw.

 Termin nadsyłania aplikacji: 24/08/2020

Słowa kluczowe: neurons, polyadenylation, local translation, LTP, TENT5, TENT2(GLD2), direct RNA sequencing