Stażysta podoktorski (starszy asystent) w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała Martę Magnowską na stanowisko starszego asystenta w projekcie. Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 12/09/2020

Słowa kluczowe: synapsy, mitochondria, zespół łamliwego chromosomu X, TRAP1, autyzm