O CeNT

Celem Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego jest stworzenie środowiska otwartego na nowe pomysły i idee umożliwiającego rozwój i kształcenie liderów nauki i gospodarki.

Praca laboratoriów wchodzących w skład naszej jednostki opiera się na realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych z pogranicza biologii, chemii, fizyki i technologii informacyjnych.

Centrum Nowych Technologii UW prowadzi także działalność dydaktyczną przez ogranizację cyklicznie odbywających się seminariów, wygłaszanych przez naukowców CeNT UW oraz ich gości. Z listą prelegentów i tytułami ich wystąpień można się zapoznać tutaj.

Projekty prowadzone w CeNT UW realizowane są w obrębie następujących dziedzin:

 • biologia molekularna o szczególnym znaczeniu dla medycyny i środowiska
 • badania strukturalne  – analiza struktur związków chemicznych i materiałów
 • synteza i tworzenie nowych materiałów – materiały funkcjonalne, nanomateriały i biomateriały
 • ekologia i ewolucja – analiza zmian ewolucyjnych i środowiskowych względem gradientu urbanizacji
 • fizyka i jej zastosowania dla potrzeb nowoczesnej techniki i technologii
 • nauki obliczeniowe – doskonalenie funkcjonalności i nowe zastosowania

Zachęcamy do odwiedzania zakładki Kariera, w której regularnie aktualizujemy informacje o obecnie prowadzonych rekrutacjach, zarówno na stanowiska naukowe jak i administracyjne.

O aktywnościach realizowanych w CeNT UW w 2017 i 2018 roku można znaleźć więcej szczegółów w Sprawozdaniu rocznym Dyrektora CeNT UW za rok 2017 oraz w Sprawozdaniu rocznym Dyrektora CeNT UW za rok 2018, do których lektury serdecznie zapraszamy.

 

Celem Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego jest stworzenie środowiska otwartego na nowe pomysły i idee umożliwiającego rozwój i kształcenie liderów nauki i gospodarki.

Praca laboratoriów wchodzących w skład naszej jednostki opiera się na realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych z pogranicza biologii, chemii, fizyki i technologii informacyjnych.

Centrum Nowych Technologii UW prowadzi także działalność dydaktyczną przez ogranizację cyklicznie odbywających się seminariów, wygłaszanych przez naukowców CeNT UW oraz ich gości. Z listą prelegentów i tytułami ich wystąpień można się zapoznać tutaj.

Projekty prowadzone w CeNT UW realizowane są w obrębie następujących dziedzin:

 • biologia molekularna  – o szczególnym znaczeniu dla medycyny i środowiska
 • badania strukturalne – analiza struktur związków chemicznych i materiałów
 • synteza i tworzenie nowych materiałów – materiały funkcjonalne, nanomateriały i biomateriały
 • ekologia i ewolucja – analiza zmian ewolucyjnych i środowiskowych względem gradientu urbanizacji
 • fizyka – jej zastosowania dla potrzeb nowoczesnej techniki i technologii
 • nauki obliczeniowe – doskonalenie funkcjonalności i nowe zastosowania

Zachęcamy do odwiedzania zakładki Kariera, w której regularnie aktualizujemy informacje o obecnie prowadzonych rekrutacjach, zarówno na stanowiska naukowe jak i administracyjne.

O aktywnościach realizowanych w CeNT UW w 2017 i 2018 roku można znaleźć więcej szczegółów w Sprawozdaniu rocznym Dyrektora CeNT UW za rok 2017 oraz w Sprawozdaniu rocznym Dyrektora CeNT UW za rok 2018, do których lektury serdecznie zapraszamy.

Rada CeNT UW – Kadencja 2016-2020 (stan na 28 maja 2019 r.)

prof. Annalisa Pastore
University of Pavia, Włochy; King’s College London, Wielka Brytania

W dniu 20 maja Rektor UW, dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. odwołał ze składu Rady CeNT UW następujące osoby:
Prof. Peter Rehling – Przewodniczący Rady Naukowej CeNT UW
Katedra Biochemii Komórkowej, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Getyndze, Niemcy

Prof. Witold Filipowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej CeNT UW
Instytut Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera, Szwajcaria

Prof. Ehud Gazit
Wydział Nauk Przyrodniczych im. George S. Wise, Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael

Prof. Reinhard Lührmann
Instytut Chemii Biofizycznej Maxa Plancka, Niemcy

Prof. Fatima Mechta-Grigoriou
Instytut Curie w Paryżu, Francja

Prof. Silvio Rizzoli
Katedra Fizjologii Neurologicznej i Czuciowej, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Getyndze, Niemcy

Dr Maciej Wieczorek
Celon Pharma S.A., Polska

Prof. Michele Vendruscolo
Katedra Chemii, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania

Prof. Magdalena Żernicka-Goetz
Katedra Fizjologii, Rozwoju i Neurologii, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania

W dniu 27 lutego Rektor UW, dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. odwołał ze składu Rady CeNT UW osobę:
Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Polska

 

Działania Rady CeNT UW/ Międzynarodowego Komitetu Naukowego ReMedy kadencji 2016-2020

27.09.2017 Powołanie Rady Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 przez Rektora UW
11.12.2017 Powołanie Międzynarodowego Komitetu Naukowego ReMedy na kadencję 2016-2020 przez Rektora UW
03.01.2018 Wybór Przewodniczącego Rady CeNT UW/ReMedy– Prof. Peter Rehling
31.01.2018 Akceptacja wymagań rekrutacyjnych w konkursie na Kierowników laboratoriów naukowych w ramach ReMedy
07.04.2018 Upoważnienie Dyrektora ReMedy do przeprowadzania procesów rekrutacji na stanowiska inne niż Kierownicy laboratoriów naukowych
14.06.2018 Zatwierdzenie „Regulaminu ewaluacji Kierowników laboratoriów naukowych w CeNT UW”
14.06.2018 Zatwierdzenie regulaminu konkursu na stanowiska Kierowników laboratoriów naukowych w ramach ReMedy
22.06.2018 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady CeNT UW/ReMedy– Prof. Witold Filipowicz
24.07.2018 Zatwierdzenie nowego „Regulaminu Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego”
04-05.09.2018

Posiedzenie Rady CeNT UW/ReMedy – przyjęte uchwały:

Uchwały Rady CeNT UW

Uchwała nr 1/09/2018

Uchwała nr 2/09/2018

Uchwała nr 3/09/2018

Uchwała nr 4/09/2018

Uchwała nr 5/09/2018

Uchwały Rady ReMedy

Uchwała nr 1/09/2018

15.10.2018 Akceptacja wymagań rekrutacyjnych w konkursie na Kierowników laboratoriów naukowych w ramach ReMedy (2-gi konkurs)
15.10.2018 Akceptacja wymagań rekrutacyjnych w konkursie na Kierowników laboratoriów naukowych w ramach CeNT UW (Biofizyka)
15.10.2018 Zatwierdzenie aktualizacji „Regulaminu ewaluacji Kierowników laboratoriów naukowych w CeNT UW”
22.10.2018 Upoważnienie dla Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Kwantowych Technologii Optycznych
20.11.2018 Akceptacja awansu Profesora Konrada Banaszka na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim
13.12.2018 Pozytywna opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Przemysława Żelazowskiego na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta naukowego w CeNT UW
28.01.2019 Pozytywna opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Dariusza Plewczyńskiego na czas nieokreślony na stanowisku profesora uczelni w CeNT UW
13-14.05.2019

Posiedzenie Rady CeNT UW/ReMedy – przyjęte uchwały:

Uchwały Rady CeNT UW

Uchwała nr 1/2019

Uchwała nr 2/2019

Uchwała nr 3/2019

Uchwały Rady ReMedy

Uchwała nr 1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoły z posiedzeń Rady CeNT UW/ Międzynarodowego Komitetu Naukowego ReMedy:

04-05.09.2018

13-14.05.2019 CeNT

13-14.05.2019 ReMedy

Procedura rekrutacji na stanowisko Kierowników Laboratoriów Naukowych w dziedzinie chemii i biologii obliczeniowej 2018.

Procedura rekrutacji na stanowisko Kierowników Laboratoriów Naukowych w projekcie ReMedy 2018.

Procedura otrzymania rekomendacji awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW 2018.

 

Rada Naukowa CeNT – Kadencja 2012-2016

Prof. dr hab. Ewa Bulska
Wydział Chemii UW

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow – Przewodnicząca Rady Naukowej
Wydział Fizyki UW

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
Wydział Prawa i Administracji UW

Prof. dr hab. Beata Glinka
Wydzial Zarządzania UW

Prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn – Krynicka
Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
Wydział Chemii UW

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Wydział Historyczny UW

p.o. Dyrektora
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
mgr inż. Anna Kalinowska
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. organizacji badań
dr hab. Krzysztof Kilian
Pełnomocnik Kwestora
mgr Artur Zieliński

 

W przygotowaniu …

Aparatura w CeNT UW

    Grupa
High-performance liquid chromatographs with: ultraviolet-visible absorption (UV/VIS) detector
HPLC set:
1) S1132 - HPLC Pump System,
2) S1132 - HPLC Pump System,
3) S5300 - Sample Injector,
4) S4120 - Column Oven,
5) S7515 Vacuum Degasser,
6) S3210 UV/VIS Detector,
CeNT I Building

Room: 04.166
Chromatography
High-performance liquid chromatographs with: with both diode array (DAD) and fluorescence (FLD) detectors
Agilent Technologies 1200 Infinity series containing:
1) pump,
2) autosampler,
3) column oven,
4) detector DAD,
5) detector FLD,
CeNT I Building

Room: 06.001

Chromatography
High-performance liquid chromatographs with chiral columns set
HPLC set:
1) LC20AD - HPLC Pump System,
2) SIL10AF - HPLC Pump System,
3) CTO20AC - Column Oven,
4) SPD-M20A Detector
CeNT I Building

Room: 06.054
Chromatography
Fast protein liquid chromatograph
AKTA Pure 25 M
CeNT I Building

Room: 06.001
Chromatography
Lon exchange chromatography
AKTA
CeNT I Building

Room: 02.237
Chromatography
Evaporation set
AKTA
CeNT I Building

Room: 06.001
Chromatography
System for chromatographic puryfication of biomolecules
AKTA Purifier
Geology Building

Room: 2162
Chromatography
System for chromatographic puryfication of biomoleculesAKTA Xpress
Geology Building

Room: 2162
Chromatography
Flash chromatography system
CeNT I Building

Room: 06.054
Chromatography
Gas Chromatograph with mass spectrometerCeNT I Building

Room: 05.055
Chromatography
Inverted Routine Microscope
Eclipse TS 100-F
CeNT I Building

Room: 04.171
Microscopes
Fluorescence inverted microscope with digital image analysisOlympus IX73CeNT UW
Core Facilities

Room: 00.100
Microscopes
Fluorescence upright microscope with digital image analysis
Eclipse Ni-U
CeNT UW
Core Facilities

Room: 00.100
Microscopes
Confocal (laser scanning) microscope
Axio Imager.Z2 Zeiss
CeNT UW
Core Facilities

Room: 00.100
Microscopes
Cryogenic-Transmission Electron Microscope200 kV Glacios with Falcon 3 Direct Detection cameraCeNT UW
Core Facilities

Room: 0-1.42
Microscopes
Spectrofluorometer - universal purpose
Cary Eclipse BioMelt Agilent Technologies
CeNT I Building

Room: 06.004

Spectroscopy
High Performance Fluorescence Lifetime Spectrometer
Fluotime 300 easy tau
CeNT I Building

Room: 02.177
Spectroscopy
Spectrofluorometer with single photon detector
Edinburgh Instruments FS-5
CeNT I Building

Room: 02.228
Spectroscopy
Spectrofluorometer with control of sample temperature 15-35 °C
F7000
CeNT I Building

Room: 04.174
Spectroscopy
Stopped-Flow Spectrometer System for absorbance and fluorescence measurements
BioLogic ALX250
CeNT I Building

Room: 04.166
Spectroscopy
Ultraviolet-visible spectrofotometer (universal)
BioPhotometer (D30)
CeNT I Building

Room: 04.127
Spectroscopy
Ultraviolet-visible spectrofotometer (microliter type)
DeNovix DS-11
CeNT I Building

Room: 02.228
Spectroscopy
Luminometer
Glomax 20
CeNT I Building

Room: 04.221
Spectroscopy
Liquid Chromatography - Mass Spectrometer
Ekspert 200 micro LC Qtrap 3200 ABSCIEX
CeNT I Building

Room: 06.004
Spectroscopy
Nano-flow chromatograph with mass spectrometernLC-coupled Q-Exactive HF-XCeNT UW
Core Facilities

Room: 06.105
Spectroscopy
Nuclear Magnetic Resonance
700 MHz (VARIAN)
CeNT I Building

Room: 0-1.44
Spectroscopy
Benchtop NMR spectrometer
Spinsolve carbon
CeNT I Building

Room: 0-1.151
Spectroscopy
System for Automatic Reaction Preparation
Freedom EVO 150/8
Geology Building

Room: 2164
Next-Generation Sequencing
System for Preparing High-Quality NGS Libraries
neoprep library prep system illumina
Geology Building

Room: 2162
Next-Generation Sequencing
Quality Control Automated System
Fragment Analyzer
Geology Building

Room: 2162
Next-Generation Sequencing
Automated system that creates clonal clusters from single molecule DNA templates
cBot
Geology Building

Room: 2164
Next-Generation Sequencing
Electrophoresis system that separates DNA or protein samples by size
SageELF
Geology Building

Room: 2164
Next-Generation Sequencing
DNA size selection for Next-Generation Seguencing
PippinPrep
CeNT I Building

Room: 05.108
Next-Generation Sequencing
High-throughput sequencing system
HiSeq4000
Geology Building

Room: 2162
Next-Generation Sequencing
Average-throughput sequencing system
HiSeq2500
Geology Building

Room: 2162
Next-Generation Sequencing
Low-throughput sequencing system
MiSeq
Geology Building

Room: 2162
Next-Generation Sequencing
Single cell sequencing system
Access Aray AX+FC1
Geology Building

Room: 2164
Next-Generation Sequencing
Genomic sequences analysis set
NextSeq500 Illumina inc.
CeNT I Building

Room: 05.114
Next-Generation Sequencing
Thermal cycler
C1000Touch
CeNT I Building

Room: 02.128
PCR
Real-time PCR
LightCycler 480
CeNT I Building

Room: 05.01
PCR
Isotopic Laboratory adopt to work with 32P and 35S
CeNT I Building

Room: 02.177
Labelled materials study
Imager for chemiluminescence, UV, white light transillumination and multifluorescence
Amersham Imager 600 RGB
CeNT I Building

Room: 05.01
Labelled materials study
Gell and Blot Imaging Systems
Typhoon FLA 9500
CeNT I Building

Room: 03.167
Labelled materials study
Computer clusters
648 cores, 1.728 GB RAM, 3.3 GHz
CeNT I Building

Room: 00.82
IT infrastructure
Cell Laboratory adapter to conduct experiments with GMO and GMM
CeNT I Building

Room: 05.01
Cell lines investigations
CO2 Incubator
KM-CC17RH2E PANASONIC
CeNT I Building

Room: 05.113
Cell lines investigations
Laminar flow cabinets
HERAsafe KS 9
CeNT I Building

Room: 04.174
Cell lines investigations
Cell Analyzer
LSR Fortessa
CeNT UW
Core Facilities

Room: 04.124
Cell lines investigations
Cell Sorter
FACSAria Fusion
CeNT UW
Core Facilities

Room: 03.229
Cell lines investigations
Electroporation system for transfecting every cell type
GENE PULSER XCELL
CeNT I Building

Room: 04.171
Cell lines investigations
Respirometer for biological purposes
Oroboros Oxygraph-2kCeNT I Building

Room: 05.12
Cell lines investigations
Incubator shaker
Innova 44
CeNT I Building

Room: 04.182
General biological equipment
Centrifuge - laboratory grade
5430R
CeNT I Building

Room: 05.113
General biological equipment
Centrifuge with cooling
5415R
CeNT I Building

Room: 04.174
General biological equipment
Speed centrifuge with cooling
AVANTI J-30I
Geology Building

Room: 2168
General biological equipment
Superspeed centrifuge
SORVALL LYNX 6000
CeNT I Building

Room: 04.120
General biological equipment
Cytocentrifuge
Cytospin 4
CeNT I Building

Room: 04.125
General biological equipment
Ultracentrifuge
WX100
CeNT I Building

Room: 04.127
General biological equipment
Hybridization oven
MS OVEN
CeNT I Building

Room: 02.177
General biological equipment
Sample concentrators
miVAC
CeNT I Building

Room: 05.01
General biological equipment
Lyophilizer
FreeZone
CeNT I Building

Room: 02.236
General biological equipment
Sonication devices with cooling
Bioruptor Plus UCD-300i
CeNT I Building

Room: 05.01
General biological equipment
Homogenizer
GentleMACS Dissociator
CeNT I Building

Room: 04.125
General biological equipment
Gel documentation system
GelDoc XR+
CeNT I Building

Room: 06.046
General biological equipment
Hybrid Multi-Mode Reader
Synergy H1MFDG
CeNT I Building

Room: 04.127
General biological equipment
Ultra-Low Temperature Freezer
hef u570
CeNT I Building

Room: 04.121
General biological equipment
Dewar flask
UN1977
CeNT I Building

Room: 04.50
General biological equipment
Cryostat
Leica CM1860
CeNT I Building

Room: 05.044
General biological equipment
Type 1 Ultrapure Water Systems
Milli Q Type 1 Water system
CeNT I Building

Room: 04.127
General biological equipment
Animal House Equipment

CeNT UW

Room: WUM
Animal studies
System for euthanasia of laboratory animals
CeNT I Building

Room: 0-1.53
Animal studies
Large Steam Sterilizer
STERIVAP SP HPE 669-2ED
CeNT I Building

Room: 0-1.18
Scullery room equipment
Steam Sterilizer for liquid
UNISTERI HP 559-2ED
CeNT I Building

Room: 0-1.18
Scullery room equipment
Universal Steam Sterilizer
3870 ELV-D
CeNT I Building

Room: 0-1.18
Scullery room equipment
Washing Machine with drying
Miele
CeNT I Building

Room: 0-1.18
Scullery room equipment
Set for spectrophotometry setup with intensity control
Electrochemical workstation, photoelectrochemical cell simulation module, light source with the integrated monohromator, set for photoelectrochemiacal absorbance / transmittance „in situ” investigation consisting of: solar symulator class ABA, 250-900 nm photoelectrochemical cel, chemical absorbance / transmittance systems
CeNT I Building

Room: 05.055
Electrochemistry
Set for photoelectrochemiacal investigation
Solar symulator class IEC
CeNT I Building

Room: 05.055
Electrochemistry
Photoelectric spectrometer for quantum efficiency measurement
CeNT I Building

Room: 05.055
Electrochemistry
Scanning Probe Microscope
SECM-063
CeNT I Building

Room: 05.055
Electrochemistry
Potentiostat
Typ. Metrohn
CeNT I Building

Room: 05.055
Electrochemistry
Potentiostat
BioLogic SP 300
CeNT I Building

Room: 05.055
Electrochemistry
X-ray photoelectron spectrometr
Geology Building

Room: 3091
Surface analysis equipment
IR Spectrometer
Vertex 80V
Geology Building

Room: 3080
Surface analysis equipment
Magnetometer
SQUID
Geology Building

Room: 3088
Physicochemical Properties Analysis Devices
Simultaneus Thermal Analyzer connected with quadrupole mass analyzer
STA-QMS
Geology Building

Room: 3080
Physicochemical Properties Analysis Devices
Composition-Pressure Izoterms analyzer
HY-ENERGY LLC
Geology Building

Room: 3080
Physicochemical Properties Analysis Devices
Titration calorimetry set
NanoITC
CeNT I Building

Room: 04.174
Physicochemical Properties Analysis Devices
Physical Property Measurement System
Geology Building

Room: 3086
Physicochemical Properties Analysis Devices
Microscale Thermophoresis instrument
Monolith
CeNT I Building

Room: 06.004
Physicochemical Properties Analysis Devices
Glove-Boxes Workstation
UNILABPLUS ECO
CeNT I Building

Room: 02.160
General physical and chemical equipment
Solvents purification system
CeNT I Building

Room: 06.054
General physical and chemical equipment