dr hab. Krzysztof Kilian

e-mail: vicedirector@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43612

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. organizacji badań