dr Krzysztof Kilian

e-mail: vicedirector@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43600

p.o. Zastępca Dyrektora ds. organizacji badań