Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X

Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Dziembowska Okres: 2015 - 2021
Finansowanie: SONATA BIS 4, NCN
Opis:

Celem naukowym projektu jest identyfikacja białek syntetyzowanych de novo na synapsie w odpowiedzi na określony typ pobudzenia. W ostatnich latach regulacja lokalnej syntezy białka w dendrytach stała się jednym z wiodących nurtów badań w neurobiologii ze względu na znaczenie tego procesu dla homeostazy komórek nerwowych i plastyczności synaptycznej. Zaburzenia lokalnej translacji prowadzą do nieprawidłowości obserwowanych w zespołach chorobowych takich jak zespół łamliwego chromosomu X czy autyzm, i są związane z nieprawidłową morfologią synaps oraz upośledzonym przewodnictwem synaptycznym. Niedawno Cajigas i współpracownicy (2012) scharakteryzowali wszystkie mRNA obecne w warstwie hipokampu zawierającej głównie dendryty i aksony, używając metody bezpośredniego sekwencjonowania. Autorzy scharakteryzowali w badanej części mózgu ponad 2500 specyficznych transkryptów. Nie wiadomo jednak, które z mRNA obecnych w wypustkach dendrytycznych neuronu podlegają lokalnej translacji w odpowiedzi na konkretne pobudzenie synaptyczne. W proponowanym projekcie podejmiemy próbę identyfikacji białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie neuronalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X.

 

Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej