Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X

Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Dziembowska Okres: 2015 - 2020
Finansowanie: SONATA BIS, NCN