Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek

Poznanie podstawowych procesów biologicznych, które są ważne dla regulacji dorosłych komórek macierzystych (Stem Cells, SCs), wzbudza wielkie zainteresowanie, ponieważ komórki macierzyste są niezbędne zarówno do fizjologicznego samoodnawiania tkanek czy narządów, jak również ich regenercji po uszkodzeniu. Precyzyjna regulacja homeostazy dorosłych komórek macierzystych jest bardzo istotna, ponieważ każda deregulacja procesu samo-odtwarzania komórek macierzystych może powodować dysfunkcje danego narządu lub prowadzić do rozwoju nowotworów. Dlatego, zrozumienie czynników regulatorowych, które ściśle zarządzają utrzymywaniem wewnętrznego balansu ścieżek sygnałowych w homeostazie komórek macierzystych jest bardzo ważnym pytaniem w medycynie regeneracyjnej i jednym z celów badań mojego laboratorium. Ta wiedza może stanowić dobrą wskazówkę w zrozumieniu uniwersalnego mechanizmu homeostazy komórek macierzystych i ich tkankowej regeneracji i może być bardzo przydatna w zaadoptowaniu tych podstawowych odkryć naukowych do nowych form terapii u człowieka z użyciem komórek macierzystych. Do tego celu, jako modelu, moje laboratorium będzie używać niezależnych komórek macierzystych w skórze i jej przydatkach (takich jak: włosy, gruczoły potowe i paznokcie), aby odszyfrować ich uniwersalne mechanizmy regulacyjne i właściwości regeneracyjne w takich jednostkach chorobowych jak gojenie ran skórnych, regeneracji włosów czy regeneracji palców/kończyn.

dr hab. Krzysztof Kobielak , prof. ucz.
e-mail: k.kobielak@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43731
pokój: 03.42

Edukacja i stopnie naukowe

1999 – Doktor nauk medycznych, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Tytuł rozprawy: „Badania Molekularne DNA w Zespole Christ-Siemens-Touraine.”   Promotor pracy: Profesor Wiesław Henryk Trzeciak

 

1996 –  Lekarz medycyny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkiewicza w Poznaniu

 

Zatrudnienie w Jednostkach Naukowych

 

11/2015 – obecnie

 

Kierownik Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska

 

2007 – 2015 Kierownik Laboratorium / Assistant Professor, The Broad Center for Regenerative Medicine & Stem Cell Research, Department of Pathology, Keck School of Medicine, the University of Southern California (USC), Los Angeles, USA

 

2002 – 2007 Staż Podoktorancki / Postdoctoral Associate, Howard Hughes Medical Institute, Laboratory of Mammalian Cell Biology and Development, The Rockefeller University (RU), New York, USA

 

2000 – 2002

 

 

 

2000 – 2001

Staż Podoktorancki / Postdoctoral Associate, Howard Hughes Medical Institute, Department of Molecular Genetics & Cell Biology, University of Chicago, Chicago, Illinois, USA

 

Adiunkt, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska

 

1997 – 2000 Asystent, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny K. Marcinkowskiego w Poznaniu
1995-1997 Asystent Naukowy, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet

Medyczny K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Międzynarodowe i Krajowe Nagrody za Działalność Naukową i Dydaktyczną

 

 1. Pierwsza Nagroda J. Opieńskiej-Blauth, za najlepszą pracę prezentowaną przez studenta, na 31-szym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Warszawa, Polska, 1995

 

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za najlepszą pracę doktorską, Poznań, Polska, 1999

 

 1. Stypendium dla młodego naukowca z FEBS, 26th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Nice, France, 1999

 

 1. Stypendium dla doktoranta ufundowane przez Komitet Badań Naukowych (KBM) (#4 P05B 063 13) na: Molecular analysis of DNA in Christ-Siemens-Touraine syndrome, 1999-2000

 

 1. Stypendium dla młodego naukowca z FEBS, 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Birmingham, UK, 2000

 

 1. Nagroda dla Młodego Naukowca, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Polska, 2000

 

 1. Pierwsza Nagroda W. Mozołowskiego, za najlepszą pracę prezentowaną na 36-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Warszawa, Polska, 2000

 

 1. Kierownik Projektu Badawczego (#4 P05 A 054 17) ufundowanego przez Komitet Badań Naukowych (KBN) na: Anhydrotic ectodermal dysplasia as a model for differentiation of skin appendages, 2000-2001

 

 1. Nagroda Ministra Zdrowia za najlepszą pracę opublikowaną w 2003, 2004

 

 1. Nagroda Indywidualna od Robert E and May R. Wright Foundation, 2009-2010

 

 1. Nagroda Indywidualna od Donald E. and Delia B. Baxter Foundation, 2009-2010

 

 1. Nagroda Roberta S. Cleland’a za Doskonałość w Nauczaniu (przyznawana przez studentów doktoranckich na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (USC), 2010-2011

Główne Obszary Zainteresowań Badawczych

Dorosłe Komórki Macierzyste,

Mikrośrodowisko Komórek Macierzystych,

Komórki Macierzyste Mieszków Włosowych, Regeneracja Włosów,

Komórki Macierzyste Paznokci z Proksymalnego Fałdu, Regeneracja Palców

Komórki Macierzyste Gruczołów Potowych, Regeneracja Skóry

Granty Badawcze

Obecne:

TEAM, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), K. Kobielak (Kierownik grantu) Wzajemne oddziaływanie komórek macierzystych włosa i otaczającej niszy w czasie regeneracji skóry i cyklu włosa. 2018-2021

OPUS, Narodowe Centrum Nauki (NCN), K. Kobielak (Kierownik grantu) Regulacja komórek macierzystych mieszków włosowych podczas cyklicznej regeneracji włosów. 2016-2019

 

Ukończone Projekty Badawcze:

R01, National Institutes of Health (NIH)/NIAMS, USA, K. Kobielak (Kierownik grantu) Activator – Inhibitor interactions in the cyclic regeneration of hair follicle. 2012-2017

 

R03, National Institutes of Health (NIH)/NIAMS, USA, K. Kobielak (Kierownik grantu) Isolation and characterization of new adult stem cells from sweat glands. 2011-2014

 

Baxter Foundation, K. Kobielak (Kierownik grantu) The role of BMP signaling in regulation of hair follicle stem cells. 2009-2010

 

Wright Foundation, K. Kobielak (Kierownik grantu) The role of niche microenvironment in initiation of tumor formation in skin after activation of hair follicle stem cell. 2009-2010

 

Wybrane publikacje:

 

Kobielak K#, Pasolli HA, Alonso L, Polak L, Fuchs E.  Defining BMP function in the hair follicle by conditional ablation of BMP receptor-1A.  J Cell Biol 163:609-623, 2003, article awarded with the journal cover, (U.S. Patent Application No.: US 2012/0034616 A1, Pub. Date: Feb. 9, 2012)

 

Kobielak K#, Stokes N, de la Cruz J, Polak L, Fuchs E.  Loss of a quiescent niche but not follicle stem cells in the absence of bone morphogenetic protein signaling. PNAS 104:10063-10068, 2007

 

Kandyba E, Leung Y, Chen YB, Widelitz R, Chuong CM, Kobielak K.*  Competitive balance of Intrabulge BMP/WNT signaling reveals a robust gene network ruling stem cell homeostasis and cyclic activation. PNAS 110(4):1351-6, 2013. (Faculty of 1000 Recommendation), (US Patent Application No.:US 2015/0033371 A1, Pub. Date: Jan. 29, 2015)

 

Kandyba E, Hazen V, Kobielak A, Butler J.S, Kobielak K.*  Smad1&5 but not Smad8 establish stem cell quiescence which is critical to transform the premature hair follicle during morphogenesis towards the postnatal state. Stem Cells. 32(2):534-47, 2014

 

Kandyba E, Kobielak K.*  Wnt7b is an important intrinsic regulator of hair follicle stem cell homeostasis and hair follicle cycling. Stem Cells. 32(4):886-901, 2014, (Faculty of 1000 Recommendation)

 

Leung Y, Kandyba E, Chen YB, Ruffins S, Chuong CM, Kobielak K.*  Bifunctional ectodermal stem cells around the nail display dual fate homeostasis and adaptive wounding response toward nail regeneration. PNAS 111(42):15114-9, 2014

 

Kobielak K.#*, Kandyba E, Leung Y. „Skin and Skin Appendages Regeneration” in Translational Regenerative Medicine, Academic Press, Chapter 22. Editor(s): Atala A, Allickson JG., pages:269-292, 2015, Book’s chapter/invited review article, Elsevier Publications

 

Leung Y, Kandyba E, Chen YB, Ruffins S, Kobielak K.*  Label-Retaining Cells (LRCs) with Myoepithelial characteristic from the Proximal Acinar Region define Stem Cells in Sweat Gland. PLOS ONE. 18;8(9):e74174, 2013

 

Kobielak K.* Nail. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 9th Edition. McGraw-Hill Education, New York, Chapter 8:106-115, ISBN-13: 978-0071837798, Editor(s): Kang S, Amagai M, Bruckner AL, Enk AH, Margolis DJ, McMichael AJ, Orringer J. Book’s chapter invited. 2019

 

# first author;  * corresponding author

 

Patenty:

Fuchs E, Jamora C, Kaufman C and Kobielak K

Methods for modulating epithelial stem cell lineage

U.S. Patent Application No. 12/894,720, filed Sep.30, 2010 (Pub. No.: US 2012/0034616 A1, Pub. Date: Feb. 9, 2012)

 

Kobielak K and Kandyba E

Hair Follicle Stem Cells and Methods of Use.  U.S. Patent Application No.61/534 828 & 61/539 936 filed September 14&27, 2011 (Pub. No.: US 2015/0033371 A1, Pub. Date: Jan. 29, 2015)

 

Kobielak K

Sweat Gland-Derived Stem Cells and Methods of Use.  US Patent Application No. 61/051,422, filed September 17, 2014 (Pub. No.: US 2016/0075995 A1, Pub. Date: Mar. 17, 2016)

 

Członkostwo w Międzynarodowych i Krajowych Towarzystwach Naukowych

The Society for Investigative Dermatology, 2009-obecnie

The International Society for Stem Cell Research (ISSCR), 2009-obecnie

North American Hair Research Society (NAHRS), 2013-obecnie

The American Society for Cell Biology, 2008-obecnie

The American Association for Cancer Research, 2009-2014

New York Academy of Science, 2002-2006

Polish Biochemical Society, 1997-2000

Polish Society of Human Genetics, 1997-2000


The Potential of Nail Mini-Organ Stem Cells in Skin, Nail and Digit Tips Regeneration.
Pulawska-Czub, A., Pieczonka, T. D., Mazurek, P., & Kobielak, K.
International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(6), 2864.
Komórki macierzyste mini-organu paznokcia i ich udział w homeostazie, wzroście i regeneracji koniuszków palców u ssaków
Krzysztof Kobielak
Postępy i zagadnienia nauk medycznych i przyrodniczych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe (rozdział w monografii), pp. 71-83 (ISBN 978-83-7986-373-0)
Mieszek włosowy jako doskonały model badawczy biologii komórek macierzystych
Krzysztof Kobielak
Postępy i zagadnienia nauk medycznych i przyrodniczych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe (rozdział w monografii), pp. 61-71 (ISBN 978-83-7986-373-0)
Effect of Jersey cow defatted dry milk on salivary volume and composition in elderly persons : a pilot study
Tomasz D Pieczonka, Aneta M Bragiel-Pieczonka, Yuko Takeuchi, Shizuko Yanagisawa, Masami Yoshioka, Yasuko Ishikawa
The Journal of Medical Investigation, 68(3.4):280-285
An Intrinsic Oscillation of Gene Networks Inside Hair Follicle Stem Cells: An Additional Layer That Can Modulate Hair Stem Cell Activities
Daszczuk, P., Mazurek, P., Pieczonka, T. D., Olczak, A., Boryń, Ł. M., & Kobielak, K.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020, 8, 1511
Long-Term Oral Administration of LLHK, LHK, and HK Alters Gene Expression Profile and Restores Age-Dependent Atrophy and Dysfunction of Rat Salivary Glands
Ishikawa, Y., Pieczonka, T. D., Bragiel-Pieczonka, A. M., Seta, H., Ohkuri, T., Sasanuma, Y., & Nonaka, Y.
Biomedicines, 8(2), 38
Chapter 8: Nail
Kobielak K., 2019
Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 9th Edition, McGraw-Hill Education, New York, Chapter 8:106-115
Altered expression of GABA-A receptor subunits in the hippocampus of PTZ-kindled rats
Szyndler, J., Maciejak, P., Kołosowska, K., Chmielewska, N., Skórzewska, A., Daszczuk, P., & Płaźnik, A. (2018).
Pharmacological Reports, 70(1), 14-21.
1392 Activation of Id2 gene regulatory network ruling quiescence of hair follicle stem cells
Wang, X., Wang, G., Ramos, R., Wang, X., Daszczuk, P., Mazurek, P., . . . & Kobielak, K.
Journal of Investigative Dermatology, 138(5)
Stimulation of hair follicle stem cell proliferation through an IL-1 dependent activation of γδT-cells.
Lee, P., Gund, R., Dutta, A., Pincha, N., Rana, I., Ghosh, S., Witherden, D.. Kandyba, E., MacLeod, A., Kobielak, K. M., Havran, W. L. (2017).
eLife, 6.
A multi-scale model for hair follicles reveals heterogeneous domains driving rapid spatiotemporal hair growth patterning.
Wang, Q., Oh, J. W., Lee, H. L., Dhar, A., Peng, T., Ramos, R., ... & Le, J. (2017).
Elife, 6.