Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek

Poznanie podstawowych procesów biologicznych, które są ważne dla regulacji dorosłych komórek macierzystych (Stem Cells, SCs), wzbudza wielkie zainteresowanie, ponieważ komórki macierzyste są niezbędne zarówno do fizjologicznego samoodnawiania tkanek czy narządów, jak również ich regenercji po uszkodzeniu. Precyzyjna regulacja homeostazy dorosłych komórek macierzystych jest bardzo istotna, ponieważ każda deregulacja procesu samo-odtwarzania komórek macierzystych może powodować dysfunkcje danego narządu lub prowadzić do rozwoju nowotworów. Dlatego, zrozumienie czynników regulatorowych, które ściśle zarządzają utrzymywaniem wewnętrznego balansu ścieżek sygnałowych w homeostazie komórek macierzystych jest bardzo ważnym pytaniem w medycynie regeneracyjnej i jednym z celów badań mojego laboratorium. Ta wiedza może stanowić dobrą wskazówkę w zrozumieniu uniwersalnego mechanizmu homeostazy komórek macierzystych i ich tkankowej regeneracji i może być bardzo przydatna w zaadoptowaniu tych podstawowych odkryć naukowych do nowych form terapii u człowieka z użyciem komórek macierzystych. Do tego celu, jako modelu, moje laboratorium będzie używać niezależnych komórek macierzystych w skórze i jej przydatkach (takich jak: włosy, gruczoły potowe i paznokcie), aby odszyfrować ich uniwersalne mechanizmy regulacyjne i właściwości regeneracyjne w takich jednostkach chorobowych jak gojenie ran skórnych, regeneracji włosów czy regeneracji palców/kończyn.

dr n. med. Krzysztof Kobielak
e-mail: k.kobielak@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43731
pokój: 02.110


Altered expression of GABA-A receptor subunits in the hippocampus of PTZ-kindled rats
Szyndler, J., Maciejak, P., Kołosowska, K., Chmielewska, N., Skórzewska, A., Daszczuk, P., & Płaźnik, A. (2018).
Pharmacological Reports, 70(1), 14-21.
1392 Activation of Id2 gene regulatory network ruling quiescence of hair follicle stem cells
Wang, X., Wang, G., Ramos, R., Wang, X., Daszczuk, P., Mazurek, P., . . . & Kobielak, K.
Journal of Investigative Dermatology, 138(5)
Stimulation of hair follicle stem cell proliferation through an IL-1 dependent activation of γδT-cells.
Lee, P., Gund, R., Dutta, A., Pincha, N., Rana, I., Ghosh, S., Witherden, D.. Kandyba, E., MacLeod, A., Kobielak, K. M., Havran, W. L. (2017).
eLife, 6.
A multi-scale model for hair follicles reveals heterogeneous domains driving rapid spatiotemporal hair growth patterning.
Wang, Q., Oh, J. W., Lee, H. L., Dhar, A., Peng, T., Ramos, R., ... & Le, J. (2017).
Elife, 6.
Disrupted ectodermal organ morphogenesis in mice with a conditional histone deacetylase 1, 2 deletion in the epidermis.
Hughes, M. W., Jiang, T. X., Lin, S. J., Leung, Y., Kobielak, K., Widelitz, R. B., & Chuong, C. M. (2014).
Journal of Investigative Dermatology, 134(1), 24-32.
Competitive balance of intrabulge BMP/Wnt signaling reveals a robust gene network ruling stem cell homeostasis and cyclic activation.
Kandyba, E., Leung, Y., Chen, Y. B., Widelitz, R., Chuong, C. M., & Kobielak, K. (2013).
Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(4), 1351-1356.
Label retaining cells (LRCs) with myoepithelial characteristic from the proximal acinar region define stem cells in the sweat gland.
Leung, Y., Kandyba, E., Chen, Y. B., Ruffins, S., & Kobielak, K. (2013).
PloS one, 8(9), e74174.