Stażysta podoktorski (starszy asystent)(CeNT-17-2023)

Dziedzina: Nauki biologiczne (molekularna i komórkowa biologia komórek macierzystych)

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-17-2023
Konkurs na stanowisko: Stażysta podoktorski (starszy asystent)

Data ogłoszenia konkursu: 14.04.2023
Termin składania dokumentów: 18.05.2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2023

Ilość zgłoszeń: 2
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Anna M. Puławska-Czub
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: Konkurs został zorganizowany w celu wyłonienia kandydata/kandydatki na stanowisko stażysty podoktorskiego w ramach projektu Opus 23, przyznanego przez NCN, realizowanego w Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek. Poszukiwani byli kandydaci posiadający tytuł doktora w biologii lub naukach pokrewnych oraz doświadczenie w pracy laboratoryjnej (biologia molekularna, FACS – fluorescencyjnie aktywowane sortowanie komórek, hodowla ssaczych linii komórkowych, praca ze zwierzętami laboratoryjnymi, potwierdzone szkoleniem typu PolLASA, kriosekcja mrożonych tkanek, mikroskopia). Na podstawie nadesłanych aplikacji i oceny osiągnięć naukowych, wyróżnień i specjalnych osiągnięć oraz kwalifikacji do realizacji zadań w projekcie rekomendację komisji rekrutacyjnej na stanowisko stażysty podoktorskiego w ramach projektu Opus 23 z NCN otrzymała pani dr Anna Puławska-Czub, która była jedynym kandydatem/ką spełniającą warunki formalne jednocześnie wypełniając wszystkie wymagania stawiane w tym konkursie, finalnie uzyskując wymaganą liczbę punktów.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Krzysztof KobielakOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na dwa stanowiska stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Odkrywanie składu niszy pojedynczych komórek i ich wpływu na regulację komórek macierzystych mieszka włosowego i brodawki włosa podczas cyklu regeneracji włosów.

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kobielak, Prof. ucz.

Numer konkursu: CeNT-17-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 18/05/2023

Słowa kluczowe: Komórki macierzyste mieszka włosowego, komórki macierzyste brodawki włosa, nisza mieszka włosowego, jednokomórkowe RNA-seq, jednokomórkowe ATAC-seq, przestrzenna transkryptomika niszy mieszka włosowego, regeneracja włosów