Starszy Asystent w Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek

Dziedzina: Nauki biologiczne (biologia komórek macierzystych, rozwoju i regeneracji tkanek)

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko Dr Annę Puławską-Czub.Opis:

Tytuł projektu: Role of bifunctional nail proximal fold stem cells in digit regeneration, OPUS 17, NCN

Opis projektu: Dorosłe komórki macierzyste mają zasadnicze znaczenie dla
prawidłowego utrzymania narządów i regeneracji tkanek. Końcówki
palców ssaków, w tym również człowieka, mogą się regenerować po
amputacji, podobnie jak płazów, ale dotąd nie wiadomo było, dlaczego
ta zdolność jest ograniczona i występuje tylko w regionie związanym z
paznokciem. Dopiero ostatnio komórki w macierzy paznokcia, które
uczestniczą w różnicowaniu paznokcia i są odpowiedzialne za
formowanie widocznego paznokcia, zwróciły uwagę badaczy ze
względu na ich zdolność do koordynowania regeneracji palców u
ssaków. Rzeczywiście, zaproponowano, że szybko proliferujące
komórki macierzyste paznokcia są zlokalizowane w macierzy paznokcia
i są niezbędne dla mechanizmów regeneracji palców u ssaków. Ponadto,
w tym samym czasie, moje laboratorium zidentyfikowało nową, wolno
dzielącą się populację komórek macierzystych, która występuje w
nieprzerwanie rosnących paznokciach. W ten sposób
zidentyfikowaliśmy nową populację komórek macierzystych o
podwójnej funkcji w rejonie fałdu proksymalnego paznokcia, która
posiada plastyczną dynamikę homeostatyczną zdolną do reagowania na
uszkodzenia i sugeruje wspólny, skoordynowany mechanizm tworzenia
bariery ochronnej, który może występować między paznokciem, a
sąsiadującym naskórkiem. Przypuszczamy, że te komórki macierzyste
są kluczowym źródłem komórek podczas homeostazy paznokci i są
niezbędne do odpowiedzi na uraz w celu regeneracji paznokcia, a
następnie regeneracji całej końcówki palca u ssaków. W tym wniosku
badawczym zastosujemy kilka różnych podejść do testowania i
potwierdzania naszej hipotezy. Zakładamy, że dalsza charakterystyka
komórek macierzystych proksymalnego fałdu paznokcia może pomóc
wypełnić luki w naszym obecnym rozumieniu biologii paznokci i może
nie tylko zaoferować nowatorskie formy leczenia pacjentów z wadami
paznokci i palców, ale może w szerszym znaczeniu zrewolucjonizować i
zapewnić w przyszłości nowe terapie regeneracyjne dla osób po
amputacji.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz pod adresem: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/183/datafile/pdfTermin nadsyłania aplikacji: 15/04/2020

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: nail proximal fold stem cells, nail stem cells, nail matrix, BMP signaling, WNT signaling, digit regeneration