Laboratorium Chemii Metaloorganicznej

Badania prowadzone w naszym laboratorium dotyczą z jednej strony alkoksylowych kompleksów metali grup głównych – katalizatorów do polimeryzacji monomerów heterocyklicznych z otwarciem pierścienia (ang. Ring-Opening Polymerization – ROP); z drugiej strony kompleksów metali grup głównych z N-heterocyklicznymi karbenami (NHC).

W ramach pierwszej tematyki nasze zainteresowania skupiają się przede wszystkim na związkach alkoksylowych metali grup 13 i 14 – katalizatorach do polimeryzacji koordynacyjnej estrów cyklicznych z otwarciem pierścienia, prowadzącej do biodegradowalnych poliestrów, a w szczególności na stereoselektywnych katalizatorach polimeryzacji laktydu. Podczas gdy prowadzone przez nas badania wykazały, że alkoksygalowe kompleksy z NHC mogą wykazywać wysoką aktywność i stereoselektywność w polimeryzacji laktydu, należy zauważyć że kompleksy alkoksylowe i aryloksylowe metali grup głównych stabilizowane N-heterocyklicznymi karbenami są stosunkowo słabo poznane. Dlatego nasze badania dotyczące kompleksów alkoksylowych i aryloksylowych metali grup 13 i 14 z NHC skupiają się obecnie na wyjaśnieniu wpływu NHC, oraz charakteru wiązania M–C(NHC), na ich budowę oraz właściwości, w tym właściwości katalityczne.

W kontekście naszych badań dotyczących katalizatorów pozwalających na nowe możliwości w zakresie syntezy biodegradowalnych poliestrów należy zauważyć, że polimery te cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na liczne możliwości ich zastosowania, między innymi w medycynie. Nasze badania polegają na opracowaniu metody syntezy i określeniu budowy modelowych kompleksów alkoksylowych metali, określeniu ich właściwości katalitycznych oraz możliwości zastosowania wybranych kompleksów do otrzymywania biodegradowalnych poliestrów. Szczególnie istotnym elementem prowadzonych badań jest znalezienie zależności pomiędzy budową otrzymywanych kompleksów alkoksylowych a ich właściwościami katalitycznymi w polimeryzacji estrów cyklicznych. Takie podejście jest niezwykle ważne z punktu widzenia racjonalnego projektowania nowych katalizatorów i układów katalitycznych, jak również możliwości otrzymywania poliestrów o oczekiwanej budowie i właściwościach.
Group Leader:


Probing the effect of six-membered N-heterocyclic carbene—6-Mes—on the synthesis, structure and reactivity of Me2MOR (NHC)(M= Ga, In) complexes
Cybularczyk-Cecotka, M., Dąbrowska, A. M., Guńka, P. A., & Horeglad, P. (2018).
Inorganics, 6(1), 28.
Dialkylgallium alkoxides–a tool for facile and stereoselective synthesis of PLA–drug conjugates.
Cybularczyk-Cecotka, M., Zaremba, R., Hurko, A., Plichta, A., Dranka, M., & Horeglad, P. (2017).
New Journal of Chemistry, 41(24), 14851-14854.
Towards NHC stabilized alkylgallium alkoxide/aryloxide cations–The advances, the limitations and the challenges.
Dąbrowska, A. M., Hurko, A., Dranka, M., Varga, V., Urbańczyk, M., & Horeglad, P. (2017).
Journal of Organometallic Chemistry, 840, 63-69.
Dialkylgallium alkoxides – a tool for facile and stereoselective synthesis of PLA-drug conjugates.
Cybularczyk-Cecotka, M., Zaremba, R., Hurko, A., Plichta, A., Dranka, M., & Horeglad, P. (2017).
New Journal of Chemistry, 41(24), 14851-14854.
Towards NHC stabilized alkylgallium alkoxide/aryloxide cations – The advances, the limitations and the challenges.
Dąbrowska, A. M., Hurko, A., Dranka, M., Varga, V., Urbańczyk, M., & Horeglad, P. (2017).
Journal of Organometallic Chemistry, 840, 63-69.
Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced formation of homochiral dimeric metal alkoxides
Horeglad, P., Cybularczyk, M., Litwińska, A., Dąbrowska, A. M., Dranka, M., Żukowska, G. Z., ... & Michalak, M. (2016)
Polymer Chemistry, 7(11), 2022-2036.
Effect of In–CNHC Bonds on the Synthesis, Structure, and Reactivity of Dialkylindium Alkoxides: How Indium Compares to Gallium.
Cybularczyk, M., Dranka, M., Zachara, J., & Horeglad, P. (2016).
Organometallics, 35(19), 3311-3322.
Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced the formation of homochiral dimeric metal alkoxides.
Horeglad, P., Cybularczyk, M., Litwińska, A., Dąbrowska, A. M., Dranka, M., Żukowska, G. Z., M. Urbańczyk & Michalak, M. (2016)
Polymer Chemistry, 7(11), 2022-2036.
Effect of In-CNHC bonds on the synthesis, structure, and reactivity of dialkylindium alkoxides: How indium compares to gallium
Cybularczyk, M., Dranka, M., Zachara, J., & Horeglad, P. (2016)
Organometallics, 35(19), 3311-3322
Dialkylgallium alkoxides stabilized with N-heterocyclic carbenes: opportunities and limitations for the controlled and stereoselective polymerization of rac-lactide.
Horeglad, P., Cybularczyk, M., Trzaskowski, B., Żukowska, G. Z., Dranka, M., & Zachara, J. (2015).
Organometallics, 34(14), 3480-3496.
Polylactide conjugates of camptothecin with different drug release abilities.
Oledzka, E., Horeglad, P., Gruszczyńska, Z., Plichta, A., Nałęcz-Jawecki, G., & Sobczak, M. (2014).
Molecules, 19(12), 19460-19470.
Polylactide conjugates of comptothecin with different drug release abilities
Oledzka, E., Horeglad, P., Gruszczyńska, Z., Plichta, A., Nałęcz-Jawecki, G., & Sobczak, M. (2014)
Molecules, 19(12), 19460-19470.
Aktualnie brak nowych ofert pracy