Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkosylowych metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych

Kierownik projektu: Okres: 2013 - 2018
Finansowanie: SONATA BIS, NCN
Laboratorium Chemii Metaloorganicznej