Bezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd-lek beta-adrenolityczny (PLA-beta-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych

Kierownik projektu: Okres: 2015 - 2016
Finansowanie: IMPULS, FNP
Laboratorium Chemii Metaloorganicznej