Bezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd-lek beta-adrenolityczny (PLA-beta-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych

Project Leader: Project period: 2015 - 2016
Project funding: IMPULS, FNP
Organometallic Chemistry Laboratory