Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych karbenów na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu

Kierownik projektu: Okres: 2017 - 2019
Finansowanie: PRELUDIUM, NCN
Laboratorium Chemii Metaloorganicznej