Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek

Celem prac prowadzonych w laboratorium jest synteza nowych wysoce reaktywnych układów zdolnych do niskotemperaturowej aktywacji cząsteczek uważanych za wysoce inertne. Z tego względu w kręgu naszych zainteresowań znajdują się sole anionów słabo koordynujących, związki zawierające pierwiastki na wysokim stopniu utlenienia a także materiały o wysoce rozwiniętej powierzchni.
Ze względu na charakter badanych związków, ich synteza oraz wszelkie manipulacje, w tym przygotowywanie próbek do dalszych badań, muszą być prowadzone w atmosferze obojętnej, co wiąże się z koniecznością stosowania wysoce specjalistycznej i niekiedy unikatowej aparatury.
Otrzymane związki są kompleksowo badane pod kątem ich struktury krystalicznej, w tym morfologii krystalitów, trwałości termicznej oraz charakterystyki spektralnej (widma oscylacyjne, elektronowe, NMR, EPR, XPS) oraz z wykorzystaniem innych technik (np. GC-MS, magnetometr).
dr Przemysław Malinowski
e-mail: p.malinowski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 40812
pokój: 3154 (II siedziba)


Sole kationów metali przejściowych i anionów słabo koordynujących jako modelowe układy aktywujące podtlenek azotu i halogenoalkany

Kierownik projektu: Okres: 2017 - 2018
Finansowanie: HOMING, FNP
Opis:

Celem badań jest synteza wysoce reaktywnych soli metali: tytanu, wanadu, chromu, manganu, niklu oraz wapnia, oraz próby ich reaktywności względem wysoce inertnych cząsteczek jak podtlenek azotu lub halogenowęglowodory. W projekcie zakłada się wykorzystanie niezwykle wysokiej reaktywności ww. kationów sparowanych z anionami słabo koordynującymi w roztworach słabo zasadowych rozpuszczalników lub w formie materiałów o wysoce rozwiniętej powierzchni do utylizacji inertnych cząsteczek (jak wymienione wyżej), które stanowią istotne zanieczyszczenia atmosferyczne.

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and their Adducts with Solvents from Ag(II)SO4-Based Oxidative C-C Coupling
Leszczyński, P. J., Jaroń, T., Malinowski, P. J., Gawraczyński, J., Mazej, Z., & Grochala, W.
Polycyclic Aromatic Compounds, 1-10.
A Stable Crystalline Copper (I)–N2O Complex Stabilized as the Salt of a Weakly Coordinating Anion
Zhuravlev, V., & Malinowski, P. J. (2018).
Angewandte Chemie International Edition, 57(36), 11697-11700.
Silver Complexes of Dihalogen Molecules
Malinowski, P. J., Himmel, D., & Krossing, I.
Angewandte Chemie International Edition, 55(32), 9259-9261
Coordination Chemistry of Diiodine and Implications for the Oxidation Capacity of the Synergistic Ag+/X2 (X= Cl, Br, I) System.
Malinowski, P. J., Himmel, D., & Krossing, I. (2016).
Angewandte Chemie International Edition, 55(32), 9262-9266.
Tytuł Termin nadsyłania aplikacji
Student in Small Molecules’ Activation Laboratory 31/07/2019