Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek

Celem prac prowadzonych w laboratorium jest synteza nowych wysoce reaktywnych układów zdolnych do niskotemperaturowej aktywacji cząsteczek uważanych za wysoce inertne. Z tego względu w kręgu naszych zainteresowań znajdują się sole anionów słabo koordynujących, związki zawierające pierwiastki na wysokim stopniu utlenienia a także materiały o wysoce rozwiniętej powierzchni.
Ze względu na charakter badanych związków, ich synteza oraz wszelkie manipulacje, w tym przygotowywanie próbek do dalszych badań, muszą być prowadzone w atmosferze obojętnej, co wiąże się z koniecznością stosowania wysoce specjalistycznej i niekiedy unikatowej aparatury.
Otrzymane związki są kompleksowo badane pod kątem ich struktury krystalicznej, w tym morfologii krystalitów, trwałości termicznej oraz charakterystyki spektralnej (widma oscylacyjne, elektronowe, NMR, EPR, XPS) oraz z wykorzystaniem innych technik (np. GC-MS, magnetometr).
dr Przemysław Malinowski
e-mail: p.malinowski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 40812
pokój: 3154 (II siedziba)


Group Leader:
dr Przemysław Malinowski


PhD students:
mgr Magdalena Grochowska
mgr Michał Jadwiszczak

Students:

Sławomir Gacka

Magdalena Abramowicz

Building blocks for the chemistry of perfluorinated alkoxyaluminates [Al{OC(CF3)3}4]−: simplified preparation and characterization of Li+−Cs+, Ag+, NH4+, N2H5+ and N2H7+ salts
Malinowski, P. J., Jaroń, T., Domańska, M., Slattery, J. M., Schmitt, M., & Krossing, I.
Dalton Transactions, 49(23), 7766-7773
Highly efficient sunlight-driven seawater splitting in a photo-electrochemical cell with chlorine evolved at nanostructured WO3 photo-anode and hydrogen stored as hydride within metallic cathode
Jadwiszczak, M., Jakubow‐Piotrowska, K., Kedzierzawski, P., Bienkowski, K., & Augustynski, J.
Advanced Energy Materials, 10(3), 1903213
Completing the Triad: Synthesis and full Characterization of Homoleptic and Heteroleptic Carbonyl and Nitrosyl Complexes of the Group VI Metals
Bohnenberger, J., Schmitt, M., Feuerstein, W., Krummenacher, I., Butschke, B., Czajka, J., ... & Krossing, I.
Chemical Science, 11(14), 3592-3603
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and their Adducts with Solvents from Ag(II)SO4-Based Oxidative C-C Coupling
Leszczyński, P. J., Jaroń, T., Malinowski, P. J., Gawraczyński, J., Mazej, Z., & Grochala, W.
Polycyclic Aromatic Compounds, 1-10.
Synthesis, structural characterization and thermal decomposition studies of (N2H5)2B12H12 and its solvates
Derdziuk, J., Malinowski, P. J., & Jaroń, T.
nternational Journal of Hydrogen Energy, 44(49), 27030-27038
A Stable Crystalline Copper (I)–N2O Complex Stabilized as the Salt of a Weakly Coordinating Anion
Zhuravlev, V., & Malinowski, P. J. (2018).
Angewandte Chemie International Edition, 57(36), 11697-11700.
Silver Complexes of Dihalogen Molecules
Malinowski, P. J., Himmel, D., & Krossing, I.
Angewandte Chemie International Edition, 55(32), 9259-9261
Coordination Chemistry of Diiodine and Implications for the Oxidation Capacity of the Synergistic Ag+/X2 (X= Cl, Br, I) System.
Malinowski, P. J., Himmel, D., & Krossing, I. (2016).
Angewandte Chemie International Edition, 55(32), 9262-9266.