Projekty

Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
HP. Zastosowanie wysokich ciśnień do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej , elektronowej i magnetyzmu materiałów funkcjonalnych 2013 - 2016 HARMONIA, NCN
Porównawcza analiza reaktywności Ag(II)SO4, Ag(I)2S208 oraz Ag(I)Ag(III)O2 w stosunku do serii modelowych związków organicznych 2013 - 2016 OPUS, NCN
Nowe metody znakowania końca 5′ mRNA oraz przykłady ich wykorzystania w badaniach metabolizmu RNA i poszukiwaniu inhibitorów białek rozpoznających strukturę kapu o znaczeniu terapeutycznym 2014 - 2016 OPUS, NCN
Aktywne w świetle widzialnym nano-katalityczne układy tlenkowe wspomagające wytwarzanie wodoru na drodze konwersji energii słonecznej 2013 - 2016 7 PR, MNiSW
EMBO Instalation Grants 2014 - 2016 EMBO
Regularyzacja rzadka w Relaksometrii NMR Mateusz Urbańczyk, mgr 2015 - 2016 PRELUDIUM, NCN
Jeśli mrozić to gorące. Wykorzystanie sorbetu w fizyce i Efektu Mpemby w technologii żywienia Maciej Jasiński, mgr 2015 - 2016 INTER, FNP
Czy biololgię da się schwytać na matematyczne lasso? Nowe struktury topologiczne w białkach 2015 - 2016 INTER, FNP
Walidacja i wdrożenie do praktyki lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubego 2015 - 2016 IMPULS, FNP
Bezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd-lek beta-adrenolityczny (PLA-beta-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych 2015 - 2016 IMPULS, FNP