Walidacja i wdrożenie do praktyki lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubego

Kierownik projektu: Okres: 2015 - 2016
Finansowanie: IMPULS, FNP