Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji

Główne zainteresowania badawcze naszej grupy to ogólne teorie zasobów kwantowych i ich zastosowania w technologiach kwantowych.

Teorie zasobów kwantowych dostarczają ram matematycznych do badania fundamentalnych zjawisk kwantowych, takich jak splątanie kwantowe i spójność. Również termodynamika kwantowa może zostać sformułowana jako teoria zasobów. Kwantowe splątanie i spójność odgrywają ważną rolę w technologiach kwantowych, przede wszystkim w łączności kwantowej i obliczeniach kwantowych. Nasz zespół bada rolę ogólnych zasobów kwantowych w technologiach kwantowych, badając już zaproponowane protokoły dla kwantowej łączności i obliczeń kwantowych. Ponieważ splątanie jest bardzo wrażliwą własnością zanikającą w obecności szumów, naszym celem jest również opracowanie nowych protokołów kwantowych, które nie wymagają splątania, a opierają się na innych rodzajach zasobów kwantowych, takich jak spójność kwantowa.

 

dr Alexander Streltsov
e-mail: a.streltsov@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43792
pokój: 02.56

Education and degrees:

2013: PhD in Physics, Faculty for Natural Sciences and Mathematics, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany
2009: Diploma in Physics, Faculty of Physics and Astronomy, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Germany

Research experience and appointments:

since 12.2018: Group Leader of Quantum Resources and Information Laboratory at the Centre of New Technologies at the University of Warsaw

2017-2018: Postdoctoral researcher, Polonez fellow
Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdańsk University of Technology, Poland

2016-2017: Postdoctoral researcher, Humboldt fellow
Department of Physics, Freie Universität Berlin, Germany

2013-2015: Postdoctoral researcher, Humboldt fellow
ICFO – The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, Spain

Prizes and awards:
2014: Award for the best dissertation in the section AMOP; German Physical Society, Germany
2013: Award for the best dissertation; Faculty for Natural Sciences and Mathematics, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany

Selected publications:

A. Streltsov, G. Adesso, and M. B. Plenio, Colloquium: Quantum coherence as a resource, Rev. Mod. Phys. 89, 041003 (2017).

A. Streltsov, S. Rana, M. N. Bera, and M. Lewenstein, Towards Resource Theory of Coherence in Distributed Scenarios, Phys. Rev. X 7, 011024 (2017).

E. Chitambar, A. Streltsov, S. Rana, M. N. Bera, G. Adesso, and M. Lewenstein, Assisted Distillation of Quantum Coherence, Phys. Rev. Lett. 116, 070402 (2016).

A. Streltsov, U. Singh, H. S. Dhar, M. N. Bera, and G. Adesso, Measuring Quantum Coherence with Entanglement, Phys. Rev. Lett. 115, 020403 (2015). Featured on Phys.org.

A. Streltsov and W. H. Zurek, Quantum Discord Cannot Be Shared, Phys. Rev. Lett. 111, 040401 (2013). Highlighted as Editor’s Suggestion.


Quantum Coherence and Entanglement for Quantum Technology

Kierownik projektu: dr Alexander Streltsov Okres: 01.06.2019 - 31.05.2022
Finansowanie: FIRST TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Opis:

Aim of the project is to provide a solid theoretical background for nonclassical phenomena, such as quantum coherence and entanglement, with particular focus on their role in quantum technology. We aim to find new quantum protocols which make use of these fundamental quantum features, and to study the thermodynamical limitations of quantum communication protocols.