Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji

Główne zainteresowania badawcze naszej grupy to ogólne teorie zasobów kwantowych i ich zastosowania w technologiach kwantowych.

Teorie zasobów kwantowych dostarczają ram matematycznych do badania fundamentalnych zjawisk kwantowych, takich jak splątanie kwantowe i spójność. Również termodynamika kwantowa może zostać sformułowana jako teoria zasobów. Kwantowe splątanie i spójność odgrywają ważną rolę w technologiach kwantowych, przede wszystkim w łączności kwantowej i obliczeniach kwantowych. Nasz zespół bada rolę ogólnych zasobów kwantowych w technologiach kwantowych, badając już zaproponowane protokoły dla kwantowej łączności i obliczeń kwantowych. Ponieważ splątanie jest bardzo wrażliwą własnością zanikającą w obecności szumów, naszym celem jest również opracowanie nowych protokołów kwantowych, które nie wymagają splątania, a opierają się na innych rodzajach zasobów kwantowych, takich jak spójność kwantowa.

 

dr hab. Alexander Streltsov
e-mail: a.streltsov@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 (22) 55 43 792
pokój: 02.46

Education and degrees:

2013: PhD in Physics, Faculty for Natural Sciences and Mathematics, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany
2009: Diploma in Physics, Faculty of Physics and Astronomy, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Germany

Research experience and appointments:

since 12.2018: Group Leader of Quantum Resources and Information Laboratory at the Centre of New Technologies at the University of Warsaw

2017-2018: Postdoctoral researcher, Polonez fellow
Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdańsk University of Technology, Poland

2016-2017: Postdoctoral researcher, Humboldt fellow
Department of Physics, Freie Universität Berlin, Germany

2013-2015: Postdoctoral researcher, Humboldt fellow
ICFO – The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, Spain

Prizes and awards:
2014: Award for the best dissertation in the section AMOP; German Physical Society, Germany
2013: Award for the best dissertation; Faculty for Natural Sciences and Mathematics, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany

Selected publications:

A. Streltsov, G. Adesso, and M. B. Plenio, Colloquium: Quantum coherence as a resource, Rev. Mod. Phys. 89, 041003 (2017).

A. Streltsov, S. Rana, M. N. Bera, and M. Lewenstein, Towards Resource Theory of Coherence in Distributed Scenarios, Phys. Rev. X 7, 011024 (2017).

E. Chitambar, A. Streltsov, S. Rana, M. N. Bera, G. Adesso, and M. Lewenstein, Assisted Distillation of Quantum Coherence, Phys. Rev. Lett. 116, 070402 (2016).

A. Streltsov, U. Singh, H. S. Dhar, M. N. Bera, and G. Adesso, Measuring Quantum Coherence with Entanglement, Phys. Rev. Lett. 115, 020403 (2015). Featured on Phys.org.

A. Streltsov and W. H. Zurek, Quantum Discord Cannot Be Shared, Phys. Rev. Lett. 111, 040401 (2013). Highlighted as Editor’s Suggestion.


Quantum Asymmetry and Noisy Multimode Interferometry
Francesco Albarelli, Mateusz Mazelanik, Michał Lipka, Alexander Streltsov, Michał Parniak, Rafał Demkowicz-Dobrzański
Phys. Rev. Lett. 128, 240504
Optimally preserving quantum correlations and coherence with eternally non-Markovian dynamics
Marek Miller, Kang-Da Wu, Manfredi Scalici1, Jan Kołodyński1, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Alexander Streltsov
New J. Phys. 24 053022
Creating and destroying coherence with quantum channels
Masaya Takahashi, Swapan Rana, Alexander Streltsov
Phys. Rev. A 105, L060401
Generating and detecting bound entanglement in two-qutrits using a family of indecomposable positive maps
Bihalan Bhattacharya, Suchetana Goswami, Rounak Mundra, Nirman Ganguly, Indranil Chakrabarty, Samyadeb Bhattacharya, A S Majumdar
J. Phys. Commun. 5 (2021) 065008
Perfect discrimination of quantum measurements using entangled systems
Chandan Datta, Tanmoy Biswas, Debashis Saha, Remigiusz Augusiak
New J. Phys. 23 (2021) 043021
Catalytic transformations of pure entangled states
Tulja Varun Kondra, Chandan Datta, Alexander Streltsov
Phys. Rev. Lett. 127, 150503 (2021)
Resource theory of imaginarity: Quantification and state conversion
Kang-Da Wu, Tulja Varun Kondra, Swapan Rana, Carlo Maria Scandolo, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Alexander Streltsov
Phys. Rev. A 103, 032401 (2021)
Operational Resource Theory of Imaginarity
Kang-Da Wu, Tulja Varun Kondra, Swapan Rana, Carlo Maria Scandolo, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Alexander Streltsov
Phys. Rev. Lett. 126, 090401 (2021)
Experimental Progress on Quantum Coherence: Detection, Quantification, and Manipulation
Kang-Da Wu, Alexander Streltsov, Bartosz Regula, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo
Adv. Quantum Technol. 2100040.
Cooperation and dependencies in multipartite systems
Waldemar Kłobus, Marek Miller, Mahasweta Pandit, Ray Ganardi, Lukas Knips, Jan Dziewior, Jasmin Meinecke, Harald Weinfurter, Wiesław Laskowski, Tomasz Paterek
New J. Phys. 23 063057 2021
Experiment-friendly formulation of quantum backflow
Marek Miller, Woo Chee Yuan, Rainer Dumke, Tomasz Paterek
Quantum 5, 379 (2021)
Generalised Uncertainty Relations for Angular Momentum and Spin in Quantum Geometry
Lake, M. J., Miller, M., & Liang, S. D.
Universe, 6(4), 56
Quantum coherence and state conversion: theory and experiment
Wu, K. D., Theurer, T., Xiang, G. Y., Li, C. F., Guo, G. C., Plenio, M. B., & Streltsov, A.
npj Quantum Information, 6(1), 1-9
Entanglement negativity as a universal non-Markovianity witness
Kołodyński, J., Rana, S., & Streltsov, A.
Physical Review A, 101(2), 020303
Quantum state merging with bound entanglement
Streltsov, A.
New Journal of Physics, 22(2), 023032
Direct estimation of quantum coherence by collective measurements
Yuan, Y., Hou, Z., Tang, J. F., Streltsov, A., Xiang, G. Y., Li, C. F., & Guo, G. C.
npj Quantum Information, 6(1), 1-5
Rates of Multipartite Entanglement Transformations
Streltsov, A., Meignant, C., & Eisert, J.
Physical Review Letters, 125(8), 080502