Adiunkt (CeNT-6-2022)

Dziedzina: Fizyka

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2021 r., poz. 478)

Warszawa, 28/04/2022

Instytucja: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Konkurs na stanowisko: Adiunkt w Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji, kierowanym przez dra Alexandra Streltsov’a funkcjonującego w ramach projektu „Quantum Optical Technologies” realizowanego w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, jednostce Międzynarodowej Agendy Badawczej.

Numer konkursu: CeNT-6-2022
Data ogłoszenia konkursu: 22/02/2022
Termin składania zgłoszeń: 25/03/2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31/03/2022
Liczba nadesłanych zgłoszeń: 4
Kandydat rekomendowany: Marco Fellous-Asiani

Uzasadnienie:

Wybrany kandydat spełnił kryteria formalne zawarte w treści ogłoszenia oraz posiada najlepsze osiągnięcia naukowe i doświadczenie badawcze w dziedzinach odpowiadających tematyce projektu oraz wykształcenie z zakresu potrzebnego do pracy w projekcie.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (Post-doc) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski.

Tytuł projektu: Kwantowe Technologie Optyczne. Projekt realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Numer konkursu: : CeNT-6-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 25/03/2022

Słowa kluczowe: Podstawowe własności układów kwantowych i ich zastosowania w technologiach kwantowych. Teoretyczna optyka kwantowa i informatyka kwantowa.