Pracownicy CeNT wśród laureatów XIV edycji konkursów NCN OPUS i PRELUDIUM

Z przyjemnością informujemy że wśród laureatów XIV edycji konkursów NCN OPUS i PRELUDIUM znaleźli się pracownicy CeNT:

  1. mgr Jakub Gawraczyński,  Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych, projekt: „Kompresja perowskitów podwójnych: badanie wysokociśnieniowych struktur fluorosrebrzanów metali alkalicznych M2AgF4 (M=Na-Cs)”.
  2. mgr Wojciech WegnerLaboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych, projekt: „Luminescencyjne materiały magnetyczne na bazie lantanowców i boru”.
  3. mgr Tomasz PieńkoLaboratorium Maszyn Biomolekularnych, projekt: „Poszukiwanie mechanizmu transportu koniugatów witaminy B12 i peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii E. coli”.
  4. mgr Jan Ludwiczak, Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej, projekt: „Molekularne mechanizmy komunikacji allosterycznej w syntazie tymidylanowej”.
  5. mgr Joanna ChmielewskaLaboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej, projekt: „Zbadanie interakcji neuroliginy 3 z białkiem zespołu łamliwego chromosomu X”.

(konkurs PRELUDIUM)

  1. dr hab. Joanna KargulLaboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych, projekt: „Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniach fotowoltaicznych”.
  2. dr hab. Paweł NiewiadomskiLaboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej, projekt: „Rola proteasomu w regulacji aktywności białek Gli przez ścieżkę Hedgehog”.
  3. dr hab. Magdalena DziembowskaLaboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej, projekt: „Ultrastruktura komórek włoskowatych narządu Cortiego oraz wpływ minocykliny na odbiór bodźców akustycznych w mysim modelu zespołu łamliwego chromosomu X”.

(konkurs OPUS)

Gratulujemy!