Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jan Augustyński Okres: 2014 - 2019
Finansowanie: MAESTRO, NCN