Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

Zespół bada procesy fizyko-chemiczne związane z interakcją materiałów półprzewodnikowych i nanostruktur metalicznych ze światłem. Prace dotyczą w pierwszym rzędzie własności fotoelektrochemicznych cienkowarstwowych półprzewodnikowych elektrod tlenkowych.

Tego rodzaju elektrody, złożone np. z tlenku wolframu (WO3) lub z tlenku żelaza (Fe2O3), stosowane są do fotoelektrolizy wody jak również do rozkładu roztworów zanieczyszczonych związkami organicznymi. W obu przypadkach fotoelektroliza prowadzi do produkcji wodoru na katodzie. W wyniku absorpcji światła przez elektrody półprzewodnikowe proces fotoelektrolizy zachodzi przy napięciu niższym od teoretycznego napięcia rozkładu wody (1.23 V). Różnica pomiędzy efektywnym napięciem procesu fotoelektrolizy i napięciem elektrolizy (na nieoświetlonej elektrodzie) wyznacza wydajność konwersji energii świetlnej w energię chemiczną powstałego wodoru. Wydajność konwersji energii zależy od własności i sposobu przygotowania materiału półprzewodnikowego; w przypadku elektrod oświetlonych światłem słonecznym, wartość przerwy energetycznej (Eg) półprzewodnika powinna pozwolić na absorpcję znaczącej części widma widzialnego.

Wyposażenie laboratorium  
Synteza cienkowarstwowych półprzewodnikowych elektrod tlenkowych oparta jest na metodach zol-zel i „spray pyrolysis”.  Laboratorium dysponuje również zestawem aparatury do pomiarów foto-elektrochemicznych, obejmującym lampy ksenonowe i monochromator pozwalający na wyznaczanie wydajności kwantowej fotoreakcji, symulator światła słonecznego oraz diody laserowe.
Prof. dr hab. Jan Augustyński
e-mail: j.augustynski@cent.uw.edu.pl
pokój: 03.03

After having obtained the PhD degree from the Polytechnic Institute of Grenoble in France in 1970, Jan Augustynski acted over several years as lecturer-group leader and professor of chemistry at the University of Geneva in Switzerland. His research interests comprise passivity of metals, electrocatalysis and photo-electrochemistry with special focus on nanostructured materials. Back in Poland, he received Polish professor title in 2009. Since 2011 J.A. has been with the Center for New Technologies Warsaw University where he is head of the Laboratory of photo-electrochemistry and solar energy conversion.

Jan Augustynski lead Warsaw University contributions to two European research projects (within the framework of FP7) on photo-electrochemical energy conversion and solar hydrogen production:  Nanopec (2007-2009) and Solarogenix (2013-2016).

 

J.A. is the author of 170 publications that received 5711 citations.

Selected recent papers:

– Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High Temperature Annealing. A. Jelinska, K. Bienkowski, M. Jadwiszczak, M. Pisarek, M. Strawski, D. Kurzydlowski, R. Solarska, J. Augustynski, ACS Catal. In press.

– Highly Efficient and Stable Solar Water Splitting at (Na)WO3 Photoanodes in Acidic Electrolyte Assisted by Non-Noble Metal Oxygen Evolution. M. Sarnowska, K. Bienkowski, P. J. Barczuk, R. Solarska, J. Augustynski, Adv. En. Mat. 6 (2016) 1600526 cit. 17.

– Solar-driven water oxidation and decoupled hydrogen production mediated by an electron-coupled-proton buffer. L. G. Bloor, R. Solarska, K. Bienkowski, M.D. Symes, L. Cronin,  JACS 138 (2016) 6707 cit. 19.

– Plasmon resonance-enhanced photoelectrodes and photocatalysts.Coord. J. Augustynski, K. Bienkowski, R. Solarska, Coord. Chem. Rev.325 (2016) 116 cit. 8.

– Enhanced water splitting at thin film tungsten trioxide photoanodes bearing plasmonic gold–polyoxometalate particles. R. Solarska, K. Bienkowski, S. Zoladek, A. Majcher, T. Stefaniuk, P. J. Kulesza, J. Augustynski, Angew. Chem. Int. Ed. 53, (2014) 14196 cit. 28.

– Microwave-assisted nonaqueous synthesis of WO3 nanoparticles for crystallographically oriented photoanodes for water splitting. S. Hilaire, M. J. Süess, N. Kränzlin, K. Bieńkowski, R. Solarska, J. Augustyński, M. Niederberger, J. Mater. Chem. A 2, (2014) 20530 cit. 25.

– Highly efficient water splitting by a dual-absorber tandem cell. J. Brillet, J-H. Yum, M. Cornuz, T. Hisatomi, R. Solarska, J. Augustyński, M. Graetzel, K. Sivula, Nature Photonics 6, (2012) 824 cit. 246.

– Highly stable efficient visible-light driven water photoelectrolysis system using nanocrystalline WO3 photoanode and methane sulfonic acid electrolyte. R. Solarska, R. Jurczakowski, J. Augustyński Nanoscale 4, (2012) 1553 cit. 67.

– Silver nanoparticles-induced photocurrent enhancement at WO3 photoanodes. R.Solarska, A. Królikowska, J. Augustyński, Angew. Chem. Int. Ed. 49, (2010) 7980 cit. 82.

Earlier (since 2001) most cited papers:

– Crystallographically oriented mesoporous WO3 films: Synthesis, characterization, and applications. C. Santato, M. Odziemkowski, M. Ulmann, J. Augustyński, J. Am. Chem. Soc. 123, 10639 (2001) 888 cit. 769.

– Photoelectrochemical properties of nanostructured tungsten trioxide films. C. Santato, M. Ulmann, J. Augustyński, J. Phys. Chem. B 105, 936 (2001) 936 cit. 389.

– A highlight: Metal oxide photoanodes for solar hydrogen production. B. D. Alexander, P. J. Kulesza, I. Rutkowska, R. Solarska, J. Augustyński, J. Mater. Chem. 18, 2298 (2008) 2298 cit. 346.

– Photoelectrochemical oxidation of water at transparent ferric oxide film electrodes. C. Jorand Sartoretti, B. D. Alexander, R. Solarska, I. A. Rutkowska, J. Augustyński, R. Cerny, J. Phys. Chem. B, 109, 13685 (2005) 13685 cit. 227.

– Enhanced visible light conversion efficiency using nanocrystalline WO3 films. C. Santato, M. Ulmann, J. Augustynski, Adv. Mater. 13, 511  (2001) 511 cit.149

 

Patents:

– M. Graetzel and J. Augustynski, “Tandem Cell for Water Cleavage by Visible Light”. US Patent 6,936,143 (2005).

– J. Augustynski, M. Ulmann and R. Solarska, “Electrodes with Tungsten Oxide Films” Patent GB2413337 (A) AU2005235787 (A1) WO2005103329 (A3) (2005).

 

Distinctions:

– 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry: 2-7 Sept. 2018 in Bologna –  Symposium 9 on Photo-electrochemical energy conversion – in honor of Prof. Jan Augustynski.

-One among 10 principal implemented discoveries at the University of Geneva over the period 1998-2008:  „Development of a synthesis method of metal oxide/metal catalysts used for the fabrication of gas sensors for the detection of nitrogen oxides, ozone, respectively, carbon oxide (CO) and hydrocarbons”.  Since 2004, large scale industrial production by the Swiss company Microchemical Systems (MICS) Courcelles, now belonging to the British company e2v. These sensors equip a large number of automobiles fabricated over the world.

 

 

 


Topographically Flat Nanoplasmonic Sensor Chips for Biosensing and Materials Science.
Nugroho, F. A. A., Frost, R., Antosiewicz, T. J., Fritzsche, J., Larsson Langhammer, E. M., & Langhammer, C. (2016).
ACS sensors, 2(1), 119-127. [2016]
Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High-Temperature Annealing
Jelinska, A. Bienkowski, K. Jadwiszczak, M. Pisarek, M. Strawski, M. Kurzydlowski, D. Solarska, R. & Augustynski, J. (2018).
ACS Catalysis, 8 (11), 10573-10580 [2018]
The photocatalytic activity of rutile and anatase TiO2 electrodes modified with plasmonic metal nanoparticles followed by photoelectrochemical measurements
Krysiak, O. A., Barczuk, P. J., Bienkowski, K., Wojciechowski, T., Augustynski, J. (2019).
Catalysis Today, 321-322, 52-58 [2019]
Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High-Temperature Annealing
Jelinska, A. Bienkowski, K. Jadwiszczak, M. Pisarek, M. Strawski, M. Kurzydlowski, D. Solarska, R. & Augustynski, J. (2018).
ACS Catalysis, 8 (11), 10573-10580 [2018]
Highly efficient water splitting by a dual-absorber tandem cell
Brillet, J., Yum, J. H., Cornuz, M., Hisatomi, T., Solarska, R., Augustynski, J., ... & Sivula, K. (2012)
Nature Photonics, 6(12), 824 [2012]
Structural and photoelectrochemical investigation of boron-modified nanostructured tungsten trioxide films
Barczuk, P. J., Krolikowska, A., Lewera, A., Miecznikowski, K., Solarska, R., & Augustynski, J. (2013)
Electrochimica Acta, 104, 282-288 [2013]
To what extent do the nanostructured photoelectrodes perform better than their macrocrystalline counterparts?
Augustynski, J., & Solarska, R. (2013)
Catalysis Science & Technology, 3(7), 1810-1814 [2013]
Quasi-isotopic Surface Plasmon Polariton Generation through Near-Field Coupling to a Penrose Pattern of Silver Nanoparticles
Verre, R., Antosiewicz, T. J., Svedendahl, M., Lodewijks, K., Shegai, T., & Kall, M. (2014)
ACS nano, 8(9), 9286-9294 [2014]
Nanoporous WO3-Fe2O3 films; structural and photo-electrochemical characterization
Solarska, R., Bieńkowski, K., Królikowska, A., Dolata, M., & Augustyński, J. (2014)
Functional Materials Letters, 7(06), 1440006. [2014]
Plasmonic glasses: Optical properties of amorphous metal-dielectric composites.
Antosiewicz, T. J., & Apell, S. P. (2014).
Optics Express, 22(2), 2031-2042. [2014]
A multiscale approach to modeling plasmonic nanorod biosensors
Antosiewicz, T. J., & Käll, M. (2016).
The Journal of Physical Chemistry C, 120(37), 20692-20701. [2016]
Metasurfaces and Colloidal Suspensions Composed of 3D Chiral Si Nanoresonators.
Verre, R., Shao, L., Odebo Länk, N., Karpinski, P., Yankovich, A. B., Antosiewicz, T. J., ... & Käll, M. (2017).
Advanced Materials, 29(29). [2017]
Hybrid dielectric waveguide spectroscopy of individual plasmonic nanoparticles
Cuadra, J., Verre, R., Wersäll, M., Krückel, C., Torres-Company, V., Antosiewicz, T. J., & Shegai, T. (2017).
AIP Advances, 7(7), 075207. [2017]
Plasmonic Nanospectroscopy for Thermal Analysis of Organic Semiconductor Thin Films.
Nugroho, F. A., Diaz de Zerio Mendaza, A., Lindqvist, C., Antosiewicz, T. J., Müller, C., & Langhammer, C. (2017).
Analytical chemistry, 89(4), 2575-2582. [2017]
Grain boundary mediated hydriding phase transformations in individual polycrystalline metal nanoparticles.
Alekseeva, S., da Silva Fanta, A. B., Iandolo, B., Antosiewicz, T. J., Nugroho, F. A. A., Wagner, J. B., ... & Langhammer, C. (2017).
Nature communications, 8(1), 1084. [2017]
Superior LSPR substrates based on electromagnetic decoupling for on-a-chip high-throughput label-free biosensing.
Aćimović, S. S., Šípová, H., Emilsson, G., Dahlin, A. B., Antosiewicz, T. J., & Käll, M. (2017).
Light: Science & Applications, 6(8), e17042. [2017]
Multi-levels 3D Chromatin Interactions Prediction Using Epigenomic Profiles.
Bärtsch, M., Sarnowska, M., Krysiak, O., Willa, C., Huber, C., Pillatsch, L., ... & Niederberger, M. (2017).
ACS Omega, 2(8), 4531-4539. [2017]
Multicomposite Nanostructured Hematite–Titania Photoanodes with Improved Oxygen Evolution: The Role of the Oxygen Evolution Catalyst.
Bärtsch, M., Sarnowska, M., Krysiak, O., Willa, C., Huber, C., Pillatsch, L., ... & Niederberger, M. (2017).
ACS Omega, 2(8), 4531-4539. [2017]
Novel Nanostructures and Materials for Strong Light−Matter Interactions.
Baranov, D. G., Wersall, M., Cuadra, J., Antosiewicz, T. J., & Shegai, T. (2017).
ACS Photonics. [2017]
Wavevector-Selective Nonlinear Plasmonic Metasurfaces.
Yang, K. Y., Verre, R., Butet, J., Yan, C., Antosiewicz, T. J., Kall, M., & Martin, O. J. (2017).
Nano letters, 17(9), 5258-5263. [2017]
Enhancement of WO3 performance through resonance coupling with Ag nanoparticles.
Solarska, R., Krolikowska, A., Bienkowski, K., Stefaniuk, T., & Augustynski, J. (2012).
Energy Procedia, 22, 137-146. [2012]
Nanoporous WO 3–Fe 2 O 3 films; structural and photo-electrochemical characterization.
Solarska, R., Bieńkowski, K., Królikowska, A., Dolata, M., & Augustyński, J. (2014).
Functional Materials Letters, 7(06), 1440006. [2014]
Approaching the strong coupling limit in single plasmonic nanorods interacting with J-aggregates.
Zengin, G., Johansson, G., Johansson, P., Antosiewicz, T. J., Käll, M., & Shegai, T. (2013)
Scientific reports, 3, 3074. [2013]
Transient Effects of Excluded Volume Interactions on the Translational Diffusion of Hydrodynamically Anisotropic Molecules.
Długosz, M., & Antosiewicz, J. M. (2014).
Journal of chemical theory and computation 10, no. 6 (2014): 2583-2590 [2014]
Single-particle plasmon sensing of discrete molecular events: Binding position versus signal variations for different sensor geometries.
Claudio, V., Dahlin, A. B., & Antosiewicz, T. J. (2014).
The Journal of Physical Chemistry C, 118(13), 6980-6988. [2014]
Microwave-assisted nonaqueous synthesis of WO 3 nanoparticles for crystallographically oriented photoanodes for water splitting.
Hilaire, S., Süess, M. J., Kränzlin, N., Bieńkowski, K., Solarska, R., Augustyński, J., & Niederberger, M. (2014).
Journal of Materials Chemistry A, 2(48), 20530-20537. [2014]
Enhanced water splitting at thin film tungsten trioxide photoanodes bearing plasmonic gold–polyoxometalate particles.
Solarska, R., Bienkowski, K., Zoladek, S., Majcher, A., Stefaniuk, T., Kulesza, P. J., & Augustynski, J. (2014).
Angewandte Chemie International Edition, 53(51), 14196-14200. [2014]
Surface scattering contribution to the plasmon width in embedded Ag nanospheres.
Monreal, R. C., Apell, S. P., & Antosiewicz, T. J. (2014)
Optics express, 22(21), 24994-25004. [2014]
Localized Surface Plasmon Decay Pathways in Disordered Two-Dimensional Nanoparticle Arrays
Antosiewicz, T. J., & Tarkowski, T. (2015)
ACS Photonics, 2(12), 1732-1738 [2015]
Ultimate Limit of Light Extinction by Nanophotonic Structures
Yang, Z. J., Antosiewicz, T. J., Verre, R., García de Abajo, F. J., Apell, S. P., & Käll, M. (2015)
Nano letters, 15(11), 7633-7638 [2015]
Arrays of elliptical Fe(001) nanoparticles: Magnetization reversal, dipolar interactions, and effects of finite array sizes
Hanson, M., Bručas, R., Antosiewicz, T. J., Dumas, R. K., Hjörvarsson, B., Flovik, V., & Wahlström, E. (2015)
Physical Review B, 92(9), 094436. [2015]
Plasmon resonance-enhanced photoelectrodes and photocatalysts
Augustynski, J., Bienkowski, K., & Solarska, R. (2016)
Coordination Chemistry Reviews, 325, 116-124. [2016]
Highly Efficient and Stable Solar Water Splitting at (Na) WO3 Photoanodes in Acidic Electrolyte Assisted by Non‐Noble Metal Oxygen Evolution Catalyst.
Sarnowska, M., Bienkowski, K., Barczuk, P. J., Solarska, R., & Augustynski, J. (2016).
Advanced Energy Materials, 6(14). [2016]
Solar-driven water oxidation and decoupled hydrogen production mediated by an electron-coupled-proton buffer
Bloor, L. G., Solarska, R., Bienkowski, K., Kulesza, P. J., Augustynski, J., Symes, M. D., & Cronin, L. (2016).
Journal of the American Chemical Society, 138(21), 6707-6710. [2016]
Directional light extinction and emission in a metasurface of tilted plasmonic nanopillars.
Verre, R., Svedendahl, M., Länk, N. O., Yang, Z. J., Zengin, G., Antosiewicz, T. J., & Käll, M. (2015).
Nano letters, 16(1), 98-104 [2015]
Diffuse Surface Scattering and Quantum Size Effects in the Surface Plasmon Resonances of Low-Carrier-Density Nanocrystals.
Monreal, R. C., Antosiewicz, T. J., & Apell, S. P. (2016).
The Journal of Physical Chemistry C 120, no. 9 (2016): 5074-5082. [2016]
Communication—Continuous Monitoring of Activity of Plasmonic Gold Nanoparticles over Photooxidation Reactions Carried-Out on Au/TiO2 Photocatalysts.
Krysiak, O. A., Barczuk, P. J., Bienkowski, K., Wojciechowski, T., & Augustynski, J. (2017).
Journal of The Electrochemical Society, 164(9), H667-H669 [2017]
The photocatalytic activity of rutile and anatase TiO2 electrodes modified with plasmonic metal nanoparticles followed by photoelectrochemical measurements
Krysiak, O. A., Barczuk, P. J., Bienkowski, K., Wojciechowski, T., Augustynski, J. (2019).
Catalysis Today, 321-322, 52-58
Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High-Temperature Annealing
Jelinska, A. Bienkowski, K. Jadwiszczak, M. Pisarek, M. Strawski, M. Kurzydlowski, D. Solarska, R. & Augustynski, J. (2018).
ACS Catalysis, 8 (11), 10573-10580
Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High-Temperature Annealing
Jelinska, A. Bienkowski, K. Jadwiszczak, M. Pisarek, M. Strawski, M. Kurzydlowski, D. Solarska, R. & Augustynski, J. (2018).
ACS Catalysis, 8 (11), 10573-10580
Communication—Continuous Monitoring of Activity of Plasmonic Gold Nanoparticles over Photooxidation Reactions Carried-Out on Au/TiO2 Photocatalysts.
Krysiak, O. A., Barczuk, P. J., Bienkowski, K., Wojciechowski, T., & Augustynski, J. (2017).
Journal of The Electrochemical Society, 164(9), H667-H669
Wavevector-Selective Nonlinear Plasmonic Metasurfaces.
Yang, K. Y., Verre, R., Butet, J., Yan, C., Antosiewicz, T. J., Kall, M., & Martin, O. J. (2017).
Nano letters, 17(9), 5258-5263.
Novel Nanostructures and Materials for Strong Light−Matter Interactions.
Baranov, D. G., Wersall, M., Cuadra, J., Antosiewicz, T. J., & Shegai, T. (2017).
ACS Photonics.
Multicomposite Nanostructured Hematite–Titania Photoanodes with Improved Oxygen Evolution: The Role of the Oxygen Evolution Catalyst.
Bärtsch, M., Sarnowska, M., Krysiak, O., Willa, C., Huber, C., Pillatsch, L., ... & Niederberger, M. (2017).
ACS Omega, 2(8), 4531-4539.
Multi-levels 3D Chromatin Interactions Prediction Using Epigenomic Profiles.
Bärtsch, M., Sarnowska, M., Krysiak, O., Willa, C., Huber, C., Pillatsch, L., ... & Niederberger, M. (2017).
ACS Omega, 2(8), 4531-4539.
Superior LSPR substrates based on electromagnetic decoupling for on-a-chip high-throughput label-free biosensing.
Aćimović, S. S., Šípová, H., Emilsson, G., Dahlin, A. B., Antosiewicz, T. J., & Käll, M. (2017).
Light: Science & Applications, 6(8), e17042.
Grain boundary mediated hydriding phase transformations in individual polycrystalline metal nanoparticles.
Alekseeva, S., da Silva Fanta, A. B., Iandolo, B., Antosiewicz, T. J., Nugroho, F. A. A., Wagner, J. B., ... & Langhammer, C. (2017).
Nature communications, 8(1), 1084.
Plasmonic Nanospectroscopy for Thermal Analysis of Organic Semiconductor Thin Films.
Nugroho, F. A., Diaz de Zerio Mendaza, A., Lindqvist, C., Antosiewicz, T. J., Müller, C., & Langhammer, C. (2017).
Analytical chemistry, 89(4), 2575-2582.
Hybrid dielectric waveguide spectroscopy of individual plasmonic nanoparticles
Cuadra, J., Verre, R., Wersäll, M., Krückel, C., Torres-Company, V., Antosiewicz, T. J., & Shegai, T. (2017).
AIP Advances, 7(7), 075207.
Metasurfaces and Colloidal Suspensions Composed of 3D Chiral Si Nanoresonators.
Verre, R., Shao, L., Odebo Länk, N., Karpinski, P., Yankovich, A. B., Antosiewicz, T. J., ... & Käll, M. (2017).
Advanced Materials, 29(29).
Diffuse Surface Scattering and Quantum Size Effects in the Surface Plasmon Resonances of Low-Carrier-Density Nanocrystals.
Monreal, R. C., Antosiewicz, T. J., & Apell, S. P. (2016).
The Journal of Physical Chemistry C 120, no. 9 (2016): 5074-5082.
Highly Efficient and Stable Solar Water Splitting at (Na) WO3 Photoanodes in Acidic Electrolyte Assisted by Non‐Noble Metal Oxygen Evolution Catalyst.
Sarnowska, M., Bienkowski, K., Barczuk, P. J., Solarska, R., & Augustynski, J. (2016).
Advanced Energy Materials, 6(14).
Solar-driven water oxidation and decoupled hydrogen production mediated by an electron-coupled-proton buffer
Bloor, L. G., Solarska, R., Bienkowski, K., Kulesza, P. J., Augustynski, J., Symes, M. D., & Cronin, L. (2016).
Journal of the American Chemical Society, 138(21), 6707-6710.
Plasmon resonance-enhanced photoelectrodes and photocatalysts
Augustynski, J., Bienkowski, K., & Solarska, R. (2016)
Coordination Chemistry Reviews, 325, 116-124.
A multiscale approach to modeling plasmonic nanorod biosensors
Antosiewicz, T. J., & Käll, M. (2016).
The Journal of Physical Chemistry C, 120(37), 20692-20701.
Topographically Flat Nanoplasmonic Sensor Chips for Biosensing and Materials Science.
Nugroho, F. A. A., Frost, R., Antosiewicz, T. J., Fritzsche, J., Larsson Langhammer, E. M., & Langhammer, C. (2016).
ACS sensors, 2(1), 119-127.
Directional light extinction and emission in a metasurface of tilted plasmonic nanopillars.
Verre, R., Svedendahl, M., Länk, N. O., Yang, Z. J., Zengin, G., Antosiewicz, T. J., & Käll, M. (2015).
Nano letters, 16(1), 98-104
Localized Surface Plasmon Decay Pathways in Disordered Two-Dimensional Nanoparticle Arrays
Antosiewicz, T. J., & Tarkowski, T. (2015)
ACS Photonics, 2(12), 1732-1738
Ultimate Limit of Light Extinction by Nanophotonic Structures
Yang, Z. J., Antosiewicz, T. J., Verre, R., García de Abajo, F. J., Apell, S. P., & Käll, M. (2015)
Nano letters, 15(11), 7633-7638
Arrays of elliptical Fe(001) nanoparticles: Magnetization reversal, dipolar interactions, and effects of finite array sizes
Hanson, M., Bručas, R., Antosiewicz, T. J., Dumas, R. K., Hjörvarsson, B., Flovik, V., & Wahlström, E. (2015)
Physical Review B, 92(9), 094436.
Surface scattering contribution to the plasmon width in embedded Ag nanospheres.
Monreal, R. C., Apell, S. P., & Antosiewicz, T. J. (2014)
Optics express, 22(21), 24994-25004.
Microwave-assisted nonaqueous synthesis of WO 3 nanoparticles for crystallographically oriented photoanodes for water splitting.
Hilaire, S., Süess, M. J., Kränzlin, N., Bieńkowski, K., Solarska, R., Augustyński, J., & Niederberger, M. (2014).
Journal of Materials Chemistry A, 2(48), 20530-20537.
Enhanced water splitting at thin film tungsten trioxide photoanodes bearing plasmonic gold–polyoxometalate particles.
Solarska, R., Bienkowski, K., Zoladek, S., Majcher, A., Stefaniuk, T., Kulesza, P. J., & Augustynski, J. (2014).
Angewandte Chemie International Edition, 53(51), 14196-14200.
Single-particle plasmon sensing of discrete molecular events: Binding position versus signal variations for different sensor geometries.
Claudio, V., Dahlin, A. B., & Antosiewicz, T. J. (2014).
The Journal of Physical Chemistry C, 118(13), 6980-6988.
Transient Effects of Excluded Volume Interactions on the Translational Diffusion of Hydrodynamically Anisotropic Molecules.
Długosz, M., & Antosiewicz, J. M. (2014).
Journal of chemical theory and computation 10, no. 6 (2014): 2583-2590
Nanoporous WO 3–Fe 2 O 3 films; structural and photo-electrochemical characterization.
Solarska, R., Bieńkowski, K., Królikowska, A., Dolata, M., & Augustyński, J. (2014).
Functional Materials Letters, 7(06), 1440006.
Plasmonic glasses: Optical properties of amorphous metal-dielectric composites.
Antosiewicz, T. J., & Apell, S. P. (2014).
Optics Express, 22(2), 2031-2042.
Nanoporous WO3-Fe2O3 films; structural and photo-electrochemical characterization
Solarska, R., Bieńkowski, K., Królikowska, A., Dolata, M., & Augustyński, J. (2014)
Functional Materials Letters, 7(06), 1440006.
Quasi-isotopic Surface Plasmon Polariton Generation through Near-Field Coupling to a Penrose Pattern of Silver Nanoparticles
Verre, R., Antosiewicz, T. J., Svedendahl, M., Lodewijks, K., Shegai, T., & Kall, M. (2014)
ACS nano, 8(9), 9286-9294
Approaching the strong coupling limit in single plasmonic nanorods interacting with J-aggregates.
Zengin, G., Johansson, G., Johansson, P., Antosiewicz, T. J., Käll, M., & Shegai, T. (2013)
Scientific reports, 3, 3074.
To what extent do the nanostructured photoelectrodes perform better than their macrocrystalline counterparts?
Augustynski, J., & Solarska, R. (2013)
Catalysis Science & Technology, 3(7), 1810-1814
Structural and photoelectrochemical investigation of boron-modified nanostructured tungsten trioxide films
Barczuk, P. J., Krolikowska, A., Lewera, A., Miecznikowski, K., Solarska, R., & Augustynski, J. (2013)
Electrochimica Acta, 104, 282-288
Enhancement of WO3 performance through resonance coupling with Ag nanoparticles.
Solarska, R., Krolikowska, A., Bienkowski, K., Stefaniuk, T., & Augustynski, J. (2012).
Energy Procedia, 22, 137-146.
Highly efficient water splitting by a dual-absorber tandem cell
Brillet, J., Yum, J. H., Cornuz, M., Hisatomi, T., Solarska, R., Augustynski, J., ... & Sivula, K. (2012)
Nature Photonics, 6(12), 824