O CeNT

Centrum Nowych Technologii UW tworzy innowacyjne środowisko naukowo-badawcze, przez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z pogranicza biologii, chemii, fizyki i technologii informacyjnych. więcej

Aktualności

Joanna Sulkowska nominowana w kategorii „Człowiek Roku” w plebiscycie MocArty 2017 Joanna Sułkowska została nominowana do nagrody "Człowiek Roku" w plebiscycie MocArty 2017 organizowanym przez RMF Classic. Osoby nominowane w... >>
Laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO, SONATA BIS, HARMONIA, SONATA. Laureatami spośród naukowców CeNT zostali: ... >>
Joanna Trylska członkiem C6 IUPAP i sekcji „Theory and Simulation” F1000Prime Mamy przyjemność poinformować, iż Joanna Trylska została wybrana na członka komisji Fizyki Biologicznej Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i... >>
więcej

Seminaria i Konferencje

22 lutego 2018 - Joanna Niedziółka, Institute of Physical Chemistry, PAS, Synthesis and surface modification of plasmonic nanostructures for (bio) molecular interaction The Centre of New Technologies invites to a seminar by Joanna Niedziółka-Jönsson Institute of Physical Chemistry, PAS Synthesis and... >>
22 marca 2018 - Urszula Wojda, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Presymptomatic AD: development of novel biomarkers and therapies The Centre of New Technologies invites to a seminar by Urszula Wojda, Nencki Institute, PAS on Presymptomatic AD: development of novel... >>
29 marca 2018 - Jeff Noel, AG Daumke, Max Delbruck Center, Berlin, TBA >>
więcej

Osiągnięcia naukowe

Artykuł P. Dąbrowskiego-Tumańskiego i J. Sułkowskiej zarekomendowany przez F1000Prime Z przyjemnością informujemy, że artykuł Pawła Dąbrowskiego-Tumańskiego i Joanny Sułkowskiej pt. Topological knots and links in proteins,... >>
Nowy mechanizm regulacji syntezy białek Naukowcy z grupy Agnieszki Chacińskiej, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu we Freiburgu, odkryli nowy mechanizm regulacji syntezy białek.... >>
Nowy rodzaj nanorurek Zespół naukowców kierowany przez Prof. W. Grochalę, we współpracy z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych i Słowenii, odkryli zupełnie nowy... >>
więcej

Publikacje

Biofunctionalisation of p-doped silicon with cytochrome c 553 minimises charge recombination and enhances photovoltaic performance of the all-solid-state photosystem I-based biophotoelectrode.
Olmos, J. D. J., Becquet, P., Gront, D., Sar, J., Dąbrowski, A., Gawlik, G., ... & Kargul, J. (2017).
RSC Advances, 7(75), 47854-47866.
Molecular mechanisms of photoadaptation of photosystem I supercomplex of in an evolutionary cyanobacterial/algal intermediate.
Haniewicz, P., Abram, M., Nosek, L., Kirkpatrick, J., El-Mohsnawy, E., Olmos, J. D. J., ... & Kargul, J. M. (2017).
Plant physiology, pp-01022.
Plasmon-induced absorption of blind chlorophylls in photosynthetic proteins assembled on silver nanowires.
Szalkowski, M., Olmos, J. D. J., Buczyńska, D., Maćkowski, S., Kowalska, D., & Kargul, J. (2017).
Nanoscale, 9(29), 10475-10486.
więcej