Projekty

Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2022 BEETHOVEN 2, NCN
Zmiana izoformy czynnika transkrypcyjnego jako mechanizmprzełączania ekspresji genów w trakcie różnicowania się neuronów wzgórzowych Marta Barbara Wiśniewska 2018 - 2022 OPUS 13, NCN
Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin Bartosz Trzaskowski 2018 - 2022 BEETHOVEN 2, NCN
Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi. Agnieszka Kobielak 2018 - 2022 OPUS 13, NCN
Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniach fotowoltaicznych Joanna Kargul 2018 - 2022 OPUS 14, NCN
Ultrastruktura komórek włoskowatych narządu Cortiego oraz wpływ minocykliny na odbiór bodźców akustycznych w mysim modelu zespołu łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2018 - 2022 OPUS 14, NCN
Zbadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza 2019 - 2022 SONATA 14, NCN
Quantum Coherence and Entanglement for Quantum Technology Alexander Streltsov 2019 - 2022 FIRST TEAM, FNP
Methods of non-stationary signal processing for more sensitive NMR spectroscopy Krzysztof Kazimierczuk 2018 - 2022 FIRST TEAM, FNP
SILVERLAND: Unikatowa ścieżka w celu osiągnięcia nadprzewodnictwa w materiałach srebrowych podobnych do oksokupratów Wojciech Grochala 2018 - 2022 MAESTRO, NCN