Projekty

Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych Jacek Jemielity 2017 - 2020 OPUS 11, NCN
Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapię Monika Prełowska 2017 - 2020 PRELUDIUM 11, NCN
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru Piotr Orłowski 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony Piotr Leszczyński 2016 - 2020 OPUS 10, NCN
Mechanizmy odpowiedzi komórki na zaburzenia transportu białek do mitochondriów 2017 - 2020 First TEAM, FNP
Wpływ warunków wewnątrzkomórkowych na interaktom ludzkiego białka dekapującego. Renata Grzela 2019 - 2020 Miniatura 2, NCN
Ebola Dariusz Plewczyński 2019 - 2020 EDCTP
Aktywacja cząsteczki CO2 w procesach elektro-fotochemicznych w kierunku fotoindukowanej konwersji do węglowodorów oraz lekkich alkoholi Renata Solarska 2016 - 2020 OPUS 9, NCN
Opracowanie metody HTS w oparciu o fluorescencyjnie znakowane analogi nukleotydów guanozynowych: nowe podejście do badań aktywności oraz poszukiwania inhibitorów RNA guanozyno-N7-metylotransferazy (N7MTaza) Renata Kasprzyk 2017 - 2020 PRELUDIUM 12, NCN
Oddziaływanie U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu-modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA 2013 - 2020 MAESTRO 4, NCN