Zabadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza

Kierownik projektu: dr Anna Marusiak Okres: 2019 - 2022
Finansowanie: SONATA