Zastosowanie narzędzi biologii systemów do globalnej analizy metylacji w Saccharomyces cerevisiae

Kierownik projektu: Jan Kutner, dr inż. Okres: 2009 - 2012
Finansowanie: projekt badawczy własny, NCN