Zastosowanie narzędzi biologii systemów do globalnej analizy metylacji w Saccharomyces cerevisiae

Project Leader: Jan Kutner, dr inż. Project period: 2009 - 2012
Project funding: projekt badawczy własny, NCN