Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji symportera sodowo-jodowego NIS w komórkach raka tarczycy – próba opracowania nowej terapii adiuwantowej nowotworu

Kierownik projektu: Okres: 2015 - 2017
Finansowanie: PRELUDIUM, NCN