Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji symportera sodowo-jodowego NIS w komórkach raka tarczycy – próba opracowania nowej terapii adiuwantowej nowotworu

Project Leader: Project period: 2015 - 2017
Project funding: PRELUDIUM, NCN