Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR

Kierownik projektu: Okres: 2013 - 2018
Finansowanie: SONATA BIS, NCN
Laboratorium Spektroskopii NMR