Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR

Project Leader: Project period: 2013 - 2018
Project funding: SONATA BIS, NCN
Laboratory of NMR Spectroscopy