Oddziaływanie hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe.

Kierownik projektu: Maciej Długosz Okres: 2015 - 2018
Finansowanie: OPUS, NCN