Oddziaływanie hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe.

Project Leader: Maciej Długosz Project period: 2015 - 2018
Project funding: OPUS, NCN