Nowe analogi nukleotydów zawierające triazol w obrębie mostka oligofosforanowego jako mimiki końca 5′ mRNA – synteza, właściwości i wbudowywanie do mRNA na końcu 5′

Kierownik projektu: Sylwia Walczak, mgr Okres: 2016 - 2018
Finansowanie: PRELUDIUM, NCN