Nowe analogi nukleotydów zawierające triazol w obrębie mostka oligofosforanowego jako mimiki końca 5′ mRNA – synteza, właściwości i wbudowywanie do mRNA na końcu 5′

Project Leader: Project period: 2016 - 2018
Project funding: PRELUDIUM, NCN