Stażysta podoktorski (badacz wizytujacy)(CeNT-60-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii
Identyfikator konkursu: CeNT-60-2023
Konkurs na stanowisko: Stażysta podoktorski (badacz wizytujacy)

Data ogłoszenia konkursu: 15.12.2023
Termin składania dokumentów: 15.01.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2.02.2024

Ilość zgłoszeń: 2
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Koushik Chatterjee
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu:
Pan Koushik Chatterjee ma znaczący dorobek naukowy, udokumentowany ośmioma publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w których jest pierwszym autorem. Dr Chatterjee ma bogate doświadczenie w obliczeniach kwantowo-chemicznych, w tym obliczaniu energii korelacji, jonizacji oraz sprzężeń nieadiabatycznych. Pan Chatterjee ma także znaczące doświadczenie w rozwijaniu programów do obliczeń kwantowo-chemicznych – jest m.in. jednym z oficjalnych deweloperów programu Q-Chem. W trakcie rozmowy z komisją kandydat wykazał znakomite zrozumienie tematyki, którą zajmował się w trakcie swojej dotychczasowej kariery naukowej. Dr Chatterjee ma dużą wiedzę z zakresu teorii struktury elektronowej, w tym także nt. stanów rezonansowych. Kandydat wykazał dużą motywację do pogłębienia swojej wiedzy i dalszej pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Podsumowując, Pan Koushik Chatterjee spełnia wszystkie wymagania stawiane kandydatowi w tym konkursie na stanowisko badacza wizytującego i jest rekomendowany do zatrudnienia.

Wojciech Skomorowski
Przewodniczący Komisji KonkursowejOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (badacza wizytującego) w grupie pracowników badawczych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Nowe metody obliczania zespolonych powierzchni energii potencjalnej i własności spektroskopowych dla elektronowych stanów rezonansowych

Kierownik projektu: dr Wojciech Skomorowski

Numer konkursu: CeNT-60-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/01/2024

Słowa kluczowe: Obliczenia ab initio, struktura elektronowa, metody sprzężonych klasterów, autojonizacja, chemia kwantowa, teoria rozpraszania