Stażysta podoktorski (adiunkt) w Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego

Dziedzina: Nauki fizyczne. Fizyka teoretyczna: optyka kwantowa i kwantowe przetwarzanie informacji

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, na stanowisko został zarekomendowany przez komisję konkursową Dr Lewis Clark.Opis:

Tytuł projektu: Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania.

QuantERA Call 2019, NCN

Opis projektu: Wybrany kandydat będzie pracował nad poniższymi (lub pokrewnymi) tematami badawczymi w zależności od jego doświadczenia i zainteresowań w zakresie fizyki teoretycznej od strony analitycznej, jak i w tworzeniu oprogramowania do analizy numerycznej:
– modele dynamiczne sensorów kwantowych wykorzystujących gazy atomowe (również różnych pierwiastków), które uwzględniają dominujące mechanizmy dekoherencji i kolizji atomowych (np. z wymianą spinu), jak również i ciągły pomiar sensora za pomocą światła;
– symulacje numeryczne (trajektorie kwantowe, Monte-Carlo) sensorów optomechanicznych i atomowych działających w czasie rzeczywistym, wraz z ich zastosowaniami do analizy bieżących eksperymentów;
– oprogramowanie zawierające techniki wnioskowania statystycznego i narzędzia przetwarzania sygnałów (filtrowanie Bayesowskie, próbkowanie oszczędne, uczenie maszynowe), które są nie tylko kompatybilne z sensorami  kwantowymi, ale pozwalają na ich efektywne wykorzystanie w zadaniach próbkowania w czasie rzeczywistym.
Zapytania związane z ofertą można kierować do dr. Jana Kolodyńskiego na adres e-mail: jan.kolodynski@cent.uw.edu.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączniku oraz na stronie: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/171/datafile/pdfTermin nadsyłania aplikacji: 05/04/2020

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: Metrologia kwantowa, sensory kwantowe, przetwarzanie informacji kwantowej, układy kwantowe monitorowane w czasie ciągłym, sensory atomowe i optomechaniczne