Postdok (Adiunkt) (CeNT-7-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021. Poz. 478 ze zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii UW
Identyfikator konkursu: CeNT-7-2022
Konkurs na stanowisko: stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w projekcie WIB ‘Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii’

Data ogłoszenia konkursu: 9.02.2022 r.
Termin składania dokumentów: 11.03.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.03.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 3
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Małgorzata Wąsińska-Kałwa

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu:
Kandydatka zaprezentowała wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje naukowe i zawodowe, które w ocenie komisji spełniają wymogi formalne oraz merytoryczne związane ze stanowiskiem w projekcie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Jacek JemielityOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-7-2022

Tytuł projektu: Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii

Kierownik projektu: Prof. dr. hab. Jacek Jemielity

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 11/03/2022

Słowa kluczowe: nukleotydy, inhibitory, 5' kap w mRNA, terapeutyczne mRNA