Postdoc (Adjunct) (CeNT-7-2022)

Field: Chemical sciences

Results of the competition:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021. Poz. 478 ze zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii UW
Identyfikator konkursu: CeNT-7-2022
Konkurs na stanowisko: stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w projekcie WIB ‘Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii’

Data ogłoszenia konkursu: 9.02.2022 r.
Termin składania dokumentów: 11.03.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.03.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 3
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Małgorzata Wąsińska-Kałwa

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu:
Kandydatka zaprezentowała wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje naukowe i zawodowe, które w ocenie komisji spełniają wymogi formalne oraz merytoryczne związane ze stanowiskiem w projekcie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Jacek JemielityDescription:

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the approval from the Rector of the University of Warsaw, announces opening of the position of Postdoc (Adjunct) in the group of researchers in the Laboratory of Bioorganic Chemistry – Centre of New Technologies of the University of Warsaw.

Competition number: CeNT-7-2022

Project title: Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology

Project leader: Prof. Jacek Jemielity

For more details about the competition, please visit the website of the University of Warsaw.Deadline: 11/03/2022

Tags: Nucleotide, inhibitors, mRNA 5' cap, therapeutic mRNA