Oferty pracy

Tytuł Termin nadsyłania aplikacji
Research Assistant in the Laboratory of Molecular and Cellular Signaling 31/07/2018
Specjalista ds. grantów 22/07/2018
Postdoc in the Laboratory of Stem Cells, Tissue Development and Regeneration 15/07/2018
Ph. D. student position in Laboratory of Bioorganic Chemistry 15/07/2018
Ph. D. student positions in Laboratory of Bioorganic Chemistry 13/07/2018
Doktorant w Laboratorium Chemii Bioorganicznej 13/07/2018
PhD student to work in the Laboratory of Molecular and Cellular Signaling 20/06/2018
PhD student to work in the Laboratory of NMR Spectroscopy 13/06/2018
Staże podoktorskie w dziedzinie chemii i fizyki: badania nad właściwościami fizykochemicznymi fluorków srebra dwuwartościowego 12/06/2018
Konkurs na 2 stanowiska z możliwością realizacji pracy doktorskiej w dziedzinie chemii i fizyki: badania nad właściwościami fizykochemicznymi fluorków srebra dwuwartościowego 12/06/2018
Konkurs na 2 stanowiska z możliwością realizacji pracy dyplomowej (mgr) w dziedzinie chemii i fizyki: badania nad właściwościami fizykochemicznymi fluorków srebra dwuwartościowego. 12/06/2018
Group leaderzy – adiunkci naukowi w projekcie Kwantowe Technologie Optyczne 11/06/2018
Group leader do projektu Kwantowe Technologie Optyczne 11/06/2018
PhD Student to work in the Laboratory for Photoelectrochemistry and Solar Energy Conversion 07/06/2018
Doktorant do Laboratorium Technologii Kwantowych 01/06/2018
Student do Laboratorium Technologii Kwantowych 01/06/2018
Adiunkt naukowy w projekcie Kwantowe Technologie Optyczne 01/06/2018
Doktorant – Kwantowe Technologie Optyczne 01/06/2018
Student w projekcie “Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja”. 01/06/2018
PhD student to work in the Laboratory of Experimental Medicine 18/05/2018