Komisja Europejska zatwierdziła raport CETO

Komisja Europejska zatwierdziła raport Obserwatorium Technologii Czystych Energii (CETO) którego jednym z kluczowych autorów jest inicjatywa SUNER-C/SUNERGY.

CETO  zapewnia opartą na dowodach analizę aktualnego stanu wiedzy na której opierają się rozporządzenia ogólnoeuropejskie w tym zakresie. Obserwatorium monitoruje unijne działania badawcze i innowacyjne w zakresie czystych technologii energetycznych niezbędnych do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Prof. Joanna Kargul jest członkiem zarządu inicjatywy SUNER-C/SUNERGY które wniosły istotny wkład merytoryczny w powstanie raportu. SUNER-C to konsorcjum złożone z 30 organizacji przemysłowych, akademickich oraz społecznych z 12 krajów, a partnerzy konsorcjum pracują nad budowaniem społeczności, kształtowaniem technologicznej mapy drogowej, koordynacją działań z innymi inicjatywami UE, współpracą międzynarodową oraz przygotowywaniem inicjatyw badawczo-rozwojowych na dużą skalę. 

Raport CETO jest wynikiem monitorowania konkurencyjności unijnego sektora czystych energii i technologii zeroemisyjnych. Sprawozdanie opiera się na dostępnych danych i ma na celu rozpoznanie jakie są możliwości wzmocnienia konkurencyjności UE w zakresie technologii czystych energii. Opisuje on główne czynniki napędzające popyt na tego typu technologie, możliwości i bariery w tym wyzwania technologiczne i społeczne z jakimi trzeba będzie się zmierzyć. Pokazuje również dlaczego technologie czystych energii stają się coraz bardziej konkurencyjne cenowo pomimo rosnących kosztów energii pochodzących z nieodnawialnych źródeł energii.

Raport można znaleźć pod linkiem:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0652