Aktualności

Karol Łukanowski Laureatem Jubileuszowego Programu stypendialnego Lotto 65 na 65 Z przyjemnością informujemy, że Pan Karol Łukanowski  z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych został laureatem Jubileuszowego Programu Stypendialnego Lotto 65 na 65 powołanego przez Totalizator Sportowy i Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Program skierowany jest do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Celem Programu jest wsparcie finansowe studentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wzmocnią […] >>
Data publikacji
Doktor Marcin Równicki otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów Doktor Marcin Równicki z Laboratorium Maszyn Biomolekularnych został nagrodzony za pracę zatytułowaną “Poszukiwanie nowych celów oraz nośników dla antysensownych oligonukleotydów o działaniu antybakteryjnym”. W pracy zaprezentowano nowatorskie rozwiązania w badaniach nad identyfikacją nowych związków o potencjalnym działaniu przeciwbakteryjnym, które jednocześnie nie będą podlegały powszechnie występującym mechanizmom oporności. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.uw.edu.pl/naukowcy-uw-z-nagrodami-prezesa-rady-ministrow/ >>
Data publikacji
Nowy grant Sonata dla dr Łukasza M. Szewczyka Dr Łukasz M. Szewczyk zdobył grant w konkursie Sonata 16 Narodowego Centrum Nauki  i otrzyma finansowanie w wysokości  1.5 mln  zł na realizację projektu pt.: „Rola astrocytarnego czynnika transkrypcyjnego TCF7L2 w rozwoju synaps”.  Projekt realizowany będzie we współpracy z prof. Anna V. Molofsky z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF). >>
Data publikacji
Michał Lipka z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. A. Piekary Z przyjemnością informujemy, że doktorant Michał Lipka z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych znalazł się wśród tegorocznych laureatów  Nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Nagroda PTF im. Arkadiusza Piekary została przyznana Panu Michałowi Lipce za pracę magisterską Generation of polarization entanglement in wavevector-multiplexed atomic quantum memory przygotowaną pod kierunkiem Prof. Wojciecha Wasilewskiego. Więcej informacji. Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach […] >>
Data publikacji
Wywiad z profesorem Wojciechem Grochalą Profesor Wojciech Grochala udzielił wywiadu portalowi Naukovo.pl. Tematem rozmowy byli między innymi tegoroczni laureaci Nagrody Nobla oraz ich praca traktująca o rozwoju asymetrycznej katalizy organicznej. Całość została utrzymana w duchu popularno-naukowym.   Materiał można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/podejdzNaukovo/videos/2743020409335764/  >>
Data publikacji
Zespół paleogenetyków z CeNT UW (D. Popović. M. Molak-Tomsia i M. Baca) wraz z archeologami z Centrum Studiów Andyjskich UW oraz współpracownikami międzynarodowymi opublikował w Science Advances opracowanie paleogenomiczne dotyczące przedinkaskiej kultury Tiwanaku Cywilizacja Tiwanaku rozkwitła w basenie jeziora Titicaca między 500 a 1000 rokiem n.e. i w apogeum rozwoju jej wpływy rozciągały się na rozległe obszary południowych Andów. Pomimo dużej ilości danych archeologicznych dotyczących kultury, niewiele wiadomo o populacji Tiwanaku i jej dynamice. Naukowcy z Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej CeNT przeanalizowali 17 genomów zsekwencjonowanych z niskim […] >>
Data publikacji
Publikacja, której współautorem jest dr Nicolas Fabre z QOT uznana za editor’s suggestion w czasopiśmie Physical Review A Mamy przyjemność poinformować, iż publikacja współautorstwa dra Nicolasa Fabre, badacza z Laboratorium Technologii Kwantowych z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, została uznana za editor’s suggestion w czasopiśmie Physical Review A, wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (APS). Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.104.022208   Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu […] >>
Data publikacji
Artykuł poświęcony pracy naukowców z QOT opublikowany w czasopiśmie Quantum Mamy przyjemność poinformować, że czasopismo Quantum opublikowało artykuł poświęcony publikacji pt ” Real-time ghost imaging of Bell-nonlocal entanglement between a photon and a quantum memory” (autorstwa: Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Wojciech Wasilewski i Michał Parniak). W artykule opisana jest perspektywa rozwoju technologii obrazowania kwantowego przy zastosowaniu atomowych pamięci kwantowych, która została nakreślona przez […] >>
Data publikacji
Nowa metoda selekcji związków zwalczających SARS-CoV-2 Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego i dr hab. Joanny Kowalskiej opracowali nową, opartą na zjawisku fluorescencji metodę przesiewową. Pozwoliła ona na wyselekcjonowanie grupy enzymów powodujących zahamowanie replikacji białek SARS-Cov-2. Spośród 7 tysięcy związków udało się wyodrębnić 83, które skutecznie ograniczają zdolność koronawirusa do namnażania się. Wyniki tych badań mogą w przyszłości […] >>
Data publikacji
Publikacja, której współautorami są dr Jan Kołodyński oraz Karol Łukanowski z QOT uznana za Editor’s Suggestion i Featured in Physics w czasopiśmie Physical Reviews Letters . Mamy przyjemność poinformować, iż publikacja współautorstwa dra Jana Kołodyńskiego, kierownika Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego oraz Karola Łukanowskiego – studenta w Laboratorium Technologii Kwantowych została uznana za Editor’s Suggestion w czasopiśmie Physical Reviews Letters  wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (APS). Artykuł został dodatkowo wyróżniony w czasopiśmie APS Physics. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.050503   […] >>
Data publikacji