Aktualności

Nagroda za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski dla zespołu badawczego prof. Magdy Konarskiej Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Pracownicy Laboratorium Biologii RNA, prof. Magdy Konarskiej: Katarzyna Eysmont, Katarzyna Matylla-Kulinska, Agata Jaskulska, Marcin Magnus, otrzymali od Polskiego Towarzystwa Biochemicznego nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną pt. „Rearrangements within the U6 snRNA Core during the Transition between the Two Catalytic Steps of Splicing”, opublikowaną w Mol […] >>
Data publikacji
Dr Michał Parniak laureatem Nagrody Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej Z przyjemnością informujemy, że dr Michał Parniak został uhonorowany Srebrną Nagrodą Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) za najlepszą pracę doktorską pt. „Multimode Quantum Optics with Spin Waves and Photons„, obronioną w Polsce w 2019 r. Nagrody KCIK przyznawane są w następujących kategoriach: Złota nagroda za rozwiązanie wybranego problemu otwartego z dziedziny informacji kwantowej Srebrna nagroda […] >>
Data publikacji
Doktorantki z CeNT na liście stypendystów NAWA Mamy przyjemność poinformować, że dwie doktorantki z CeNT, mgr Miriam Izzo z Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych oraz mgr Michela Corsini z Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście znalazły się w grupie laureatów stypendium im. Iwanowskiej NAWA. Stypendium umożliwi im odbycie stażu w czołowych instytucjach naukowych na świecie – Miriam Izzo w National Institute of […] >>
Data publikacji
Artykuł zespołu z Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej w EMBO Reports Mamy przyjemność poinformować, że praca zespołu z Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej została opublikowana w czasopiśmie EMBO Reports.  Praca jest dostępna: https://www.embopress.org/doi/10.15252/embr.201948882 (w języku angielskim) Abstrakt:  Synapsy to regiony neuronu, które umożliwiają transmisję i propagację potencjałów czynnościowych na koszt wysokiego zużycia energii i podwyższonego zapotrzebowania na mitochondrialną produkcję ATP. Gwałtowne zmiany lokalnych wymagań energetycznych w […] >>
Data publikacji
Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców 2020 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 17 czerwca ogłosił listę laureatów stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznawane są osobom o bogatym dorobku publikacyjnym oraz prowadzącym innowacyjne badania. Z CeNT laureatami stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców są: dr Jan Kołodyński, Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT), w dziedzinie nauk fizycznych, mgr Wojciech Wegner, Laboratorium Technologii Nowych […] >>
Data publikacji
Wyniki oceny wniosków programu operacyjnego FNP – finansowanie dla zespołu prof. Jacka Jemielitego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. Wśród wniosków rekomendowanych do finansowania znalazł się projekt zespołu kierowanego przez prof. Jacka Jemielitego. Wysokość dofinansowania to 2 mln zł. Projekt badawczy dotyczy poszukiwania inhibitorów enzymów zaangażowanych w […] >>
Data publikacji
Naukowcy z UW zaproponowali nową metodę badania ważnych biologicznie struktur DNA Zespół naukowców z Wydziału Fizyki UW oraz Centrum Nowych Technologii UW, który tworzą: dr hab. Joanna Kowalska, dr Marcin Warmiński, prof. Jacek Jemielity oraz Marek Baranowski, opublikował na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Nucleic Acids Research” (NAR) wyniki eksperymentów dotyczące syntezy i charakterystyki oligonukleotydów znakowanych atomem fluoru na jednym z końców nici kwasu nukleinowego (DNA) oraz […] >>
Data publikacji
Wyróżnienie za najlepszą pracę bioinformatyczną dla Aleksandry Jarmolińskiej Laureatka konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne jest doktorantką dr hab. Joanny Sułkowskiej, prof. UW z Centrum Nowych Technologii UW. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich dotyczących zagadnień bioinformatycznych. Ma to służyć popularyzacji tej dziedziny wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do […] >>
Data publikacji
Nowe rozporządzenie Rektora Uprzejmie informujemy, że w Monitorze UW opublikowane zostało zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu od 25 maja 2020: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspxID=5433&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FSitePages%2FStrona%2520g%C5%82%C3%B3wna%2Easpx Na stronie www Uniwersytetu znajduje się też omówienie najważniejszych jego elementów: https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-dotyczace-funkcjonowania-uniwersytetu-po-25-maja/; Zarządzenie to wchodzi w życie od poniedziałku, zastępuje wcześniejsze zarządzenia nr 50 i nr 57 i oparte jest o wiadomości, jakimi dysponujemy w tej chwili. Jeśli […] >>
Data publikacji