Wąskopasmowe nanostruktury fotoniczne dla selektywnej, wczesnej diagnostyki nowotworowej

Kierownik projektu: Dorota Pawlak Okres: 2015 - 2018
Finansowanie: Era.Net RUS Plus – INNOVATION, NCBiR