Rola modyfikacji epigenetycznych w Gli3R-zależnym hamowaniu aktywności ścieżki Hedgehog

Kierownik projektu: mgr Weronika Skarżyńska Okres: 2023 - 2024
Finansowanie: PRELUDIUM 21, NCN
Opis:

Ścieżka przekazywania sygnału Hedgehog (Hh) kontroluje szereg procesów min. rozwój zarodkowy, podziały i różnicowanie komórek. Zbyt duża lub zbyt mała jej aktywność przekłada się na zaburzenia rozwojowe, powstawanie nowotworów skóry, mięśni, prostaty a także mózgu. Czynnikami odpowiedzialnymi za regulację ścieżki Hh są białka Gli (Glioma Associated Oncogene family). Gli1 i Gli2 pełnią rolę aktywatorów, natomiast Gli3 jest represorem (Gli3R). Jak dotąd niewiele wiadomo o mechanizmach związanych z procesem hamowania aktywności ścieżki Hh. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się roli modyfikacji epigenetycznych, które poprzez zmianę dostępności promotorów określonych genów wpływają na ich ekspresję. Takie modyfikacje obserwuje się również podczas aktywacji i hamowania ścieżki Hedgehog. W naszych badaniach zamierzamy zidentyfikować te z nich, które związane są z hamowaniem ekspresji genów regulowanych przez ścieżkę Hh. Sprawdzimy również jaką rolę w Hh- zależnych nowotworach odgrywają tego typu modyfikacje. Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu poszerzą w znaczny sposób wiedzę na temat mechanizmów regulacji ekspresji genów. Ponadto mogą w istotny sposób przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań w terapiach przeciwnowotworowych oraz w leczeniu zaburzeń rozwoju zarodkowego.

Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej