Rola kinazy MLK4 w regulacji oporności potrójnie ujemnego raka piersi na chemioterapię

Kierownik projektu: Okres: 2018 - 2021
Finansowanie: Diamentowy Grant, MNiSW