Bis-karbenowe kompleksy rutenu jako wyspecjalizowane katalizatory metatezy olefin

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bartosz Trzaskowski Okres: 2022 - 2026
Finansowanie: OPUS 22, NCN
Opis:

Głównym celem tego projektu badawczego jest znalezienie nowej metodologii projektowania wydajnych katalizatorów reakcji metatezy. Reakcja ta została nazwana „nową zieloną technologią” przez Royal Academy of Science w 2005 podczas wręczania za nią Nagrody Nobla i szybko została zaadoptowana przez grupy badawcze jako podstawowa strategia syntezy wiązania pomiędzy atomami węgla. Zdolność tej metody do wybiórczego zastępowania atomów między dwiema cząsteczkami pozwala na syntezę układów chemicznych o pożądanych właściwościach. Jest to szczególnie ważne dla skomplikowanych związków takich jak związki naturalne oraz nowe związki heterocykliczne i makrocykliczne. Synteza wielu złożonych cząsteczek i substancji organicznych, takich jak związki o działaniu farmaceutycznym, polimery, środki agrochemiczne i produkty naturalne, jest możliwe lub znacznie łatwiejsze właśnie dzięki nowym katalizatorom. Obecnie znanych jest kilka różnych klas katalizatorów tej reakcji opartych na związkach zawierających atomy rutenu, molibdenu lub wolframu. Niestety znane katalizatory nie radzą sobie z bardzo wymagającymi a ważnymi reakcjami chemicznymi, szczególnie w chemii polimerów i faramceutyków. Drugim, równie ważnym celem tego projektu jest znalezienie takich katalizatorów.

Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych