ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Leszczyński Okres: 2016 - 2019
Finansowanie: OPUS, NCN