Piotr Kaźmierczak

e-mail: p.kazmierczak@cent.uw.edu.pl


Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego

Kierownik projektu: dr Piotr Kaźmierczak Okres: 2017 - 2020
Finansowanie: OPUS, NCN